Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Metronidazol Polpharma tabletki 250 mg

Znajdź informacje na temat leku

Metronidazol Polpharma tabletki 250 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Amebioza jelitowa › Lamblioza jelitowa › Profilaktyka zakażeń beztlenowcami › Zakażenia bakteriami beztlenowymi › Zakażenia dróg moczowych › Zakażenia pochwy i sromu i wywołane przez: rzęsistka pochwowego (Trichomonas vaginalis), bakterie tlenowe i beztlenowe.

0.0
Metronidazol Polpharma tabletki 250 mg
Postać leku: tabletki    
Substancja czynna: Metronidazolum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek, o działaniu przeciwpierwotniakowym i przeciwbakteryjnym. Stosowany w leczeniu zakażeń bakteriami beztlenowymi z rodzaju Bacteroides, Fusobacrerium, Clostridium, Eubacteritn, ziarniakami beztlenowymi i Gcrrchrerella vaginalis, a także pierwotniakami Trichotnonas, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia i Balantirlitn, zapobieganiu zakażeniom pooperacyjnym spowodowanych bakteriami beztlenowymi, szczególnie gatunkami z rodzaju Bacteroides i Streptococcus, w zakażeniach spowodowanych bakteriami beztlenowymi (posocznica, bakteriemia, zapalenie otrzewnej, ropień mózgu, zapalenie płuc, zapalenie szpiku, gorączka połogowa, ropień w obrębie miednicy niniejszej, zapalenie przymacicza, zakażenia ran po zabiegach chirurgicznych), rzęsistkowicy układu moczowo-płciowego występującej zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, bakteryjnym zapaleniu pochwy, pełzakowicy (ameboza) oraz giardiazie (lambliozie), ostrym wrzodziejącym zapaleniu dziąseł, ostrych zakażeniach okolozębowych, owrzodzeniach kończyn dolnych i odleżynach (zakażenia bakteriami beztlenowymi), w skojarzeniu z innymi zalecanymi lekami w leczeniu wrzodu trawiennego z jednoczesnym zakażeniem Helicobacter pylori.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na metronidazol, inne pochodne 5- nitroimidazolu lub którykolwiek z pozostałych składników leku
- w pierwszym trymestrze ciąży.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek
- jeśli u pacjenta występuje czynna choroba ośrodkowego układu nerwowego;
- jeśli u pacjenta w czasie terapii wystąpiły zaburzenia neurolog...

Kiedy nie stosować leku
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na metronidazol, inne pochodne 5- nitroimidazolu lub którykolwiek z pozostałych składników leku
- w pierwszym trymestrze ciąży.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek
- jeśli u pacjenta występuje czynna choroba ośrodkowego układu nerwowego;
- jeśli u pacjenta w czasie terapii wystąpiły zaburzenia neurologiczne (drętwienie, mrowienie kończyn lub drgawki);
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby oraz encefalopatia wątrobowa;
- jeśli pacjent przyjmuje równocześnie kortykosteroidy oraz gdy pacjent jest podatny na występowanie obrzęków;
- gdy u pacjenta przed i po leczeniu metronidazolem stwierdzono znaczne nieprawidłowości w obrazie krwi i wzorze odsetkowym. W razie konieczności powtórnego zastosowania metronidazolu, pacjent taki powinien pozostawać pod kontrolą lekarza.
W czasie leczenia lekarz powinien kontrolować obraz krwi. Jeśli lek stosuje się dłużej niż przez 10 dni, kontrola taka jest bezwzględnie konieczna.
W czasie leczenia metronidazolem może niekiedy wystąpić zakażenie pochwy, jelit lub jamy ustnej wywołane drożdżakami. W takich przypadkach należy zwrócić się do lekarza, który przepisze odpowiedni lek przeciwgrzybiczy.
W czasie leczenia metronidazolem i przynajmniej jeden dzień po zakończeniu leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji niepożądanych.
Metronidazol może wpływać na wskaźniki niektórych badań laboratoryjnych (AspAT, ALAT, LDH, trójglicerydy, heksokinaza glukozy, leukocyty).

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są: nudności, wymioty, biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej, metaliczny smak w ustach, obłożony język.
Ponadto podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące objawy:
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
umiarkowana, przemijająca leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych) i trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi): bardzo rzadko ...

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są: nudności, wymioty, biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej, metaliczny smak w ustach, obłożony język.
Ponadto podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące objawy:
Zaburzenia krwi i układu chłonnego
umiarkowana, przemijająca leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych) i trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi): bardzo rzadko neutropenia (niedobór granulocytów), pancytopenia (niedobór krwinek czerwonych i białych oraz płytek krwi) i agranulocytoza (brak granulocytów we krwi), często ustępujące po odstawieniu leku. Pierwszymi objawami agranulocytozy są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa). W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem.
Opisano 1 przypadek aplazji szpiku (niedotwórczość ogólna szpiku).
Zaburzenia układu nerwowego
neuropatia obwodowa charakteryzująca się drętwieniem, mrowieniem, parestezjami (wrażenia czuciowe np. kłucie, palenie), w większości przypadków ustępująca po odstawieniu leku lub zmniejszeniu dawki; ataki padaczkopodobne, zawroty głowy, dezorientacja, nerwowość, depresja, osłabienie, senność, bezsenność, bóle głowy, omdlenia, bardzo rzadko występowała encefalopatia, podostry zespół móżdżkowy (np. niezborność ruchów, upośledzenie wymowy, zaburzenia chodzenia, oczopląs, drżenie, zaburzenia koordynacji ruchowej) oraz zaburzenia psychiczne, w tym omamy oraz jadłowstręt.
Zaburzenia oka
zaburzenia widzenia, w tym podwójne widzenie czy krótkowzroczność.
Zaburzenia ucha i błędnika szum w uszach, utrata słuchu
Zaburzenia żołądka i jelit
suchość w ustach, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie trzustki ustępujące po odstawieniu leku.
Zaburzenia wątroby i dróg żókiowych
bardzo rzadko nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, zapalenie wątroby cholestatyczne i żółtaczka, ustępujące po odstawieniu leku.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej zmiany skórne (wysypka), świąd.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej mialgia (mięśnioból), artralgia (ból stawowy).
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
ciemniejsze zabarwienie moczu spowodowane obecnością dobrze rozpuszczalnych w wodzie barwników, powstających w wyniku przemian metronidazolu.
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi ból w pochwie i zakażenie drożdżakowe.
Zaburzenia ukladu immunologicznego
reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy (opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które powodują zaburzenia oddychania), rzadko - anafilaksja, rumień wielopostaciowy. W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość