Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Madopar 125 mg kapsułki 25 mg + 100 mg

Znajdź informacje na temat leku

Madopar 125 mg kapsułki 25 mg + 100 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Choroba Parkinsona › Zespół niespokojnych nóg

0.0
Madopar 125 mg kapsułki 25 mg + 100 mg
Postać leku: kapsułki    
Substancja czynna: Benserazidum + Levodopum    
Lek dostępny na receptę

Lek zawiera dwie substancje: Iewodopę oraz benzerazyd. Stosowany jest w leczeniu choroby Parkinsona, która objawia się spowolnieniem ruchów, sztywnością mięśni i drżeniem. Celem leczenia jest uzupełnienie dopaminy w mózgu. W przypadku zespołu niespokojnych nóg lek także uzupełnia odpowiedzialne za objawy schorzenia niedobory dopaminy.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Madopar:
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na lewodopę, benzerazyd lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- w skojarzeniu z nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO). Jednak jednoczesne stosowanie leku Madopar z selektywnymi inhibitorami MAO-B, jak np. selegilina lub rasagilina, a także z selektywnymi inhibitorami MAO-A, jak moklo...

Kiedy nie stosować leku Madopar:
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na lewodopę, benzerazyd lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- w skojarzeniu z nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO). Jednak jednoczesne stosowanie leku Madopar z selektywnymi inhibitorami MAO-B, jak np. selegilina lub rasagilina, a także z selektywnymi inhibitorami MAO-A, jak moklobemid, nie jest przeciwwskazane;
- u pacjentów z zaburzeniami endokrynologicznymi;
- u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (z wyjątkiem dializowanych z RLS) lub wątroby, chorobami serca, chorobami psychicznymi z objawami psychotycznymi oraz z jaskrą z zamkniętym katem przesączania;
- u pacjentów w wieku poniżej 25 lat (musi byś zakończony rozwój układu kostnego);
- u kobiet w okresie ciąży lub u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod antykoncepcji. W przypadku zajścia w ciążę kobiety leczonej preparatem Madopar, lek ten należy niezwłocznie odstawić.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Madopar:
- u pacjentów Z cukrzycą - należy częściej sprawdzać stężenie glukozy we krwi i dostosowywać do niego dawkowanie leków przeciwcukrzycowych;
- u pacjentów, u których występuje jaskra z otwartym kątem przesączania - należy wtedy regularnie mierzyć ciśnienie śródgałkowe;
- w przypadku zabiegów chirurgicznych w znieczuleniu ogólnym, należy stosować lek Madopar przez jak najdłuższy czas do operacji, z wyjątkiem znieczulenia przy użyciu halotanu. W znieczuleniu ogólnym z użyciem halotanu należy odstawić lek Madopar na 12-48 godzin przed zabiegiem, ze względu na możliwość wystąpienia wahań ciśnienia krwi i (lub) zaburzeń rytmu serca (niemiarowość serca). P0 zabiegu leczenie można wznowić, stopniowo zwiększając dawki aż do osiągniecia poprzednio stosowanej dawki.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

W badaniach klinicznych z zastosowaniem leku Madopar w zespole niespokojnych nóg informowano o częstym występowaniu (u więcej niż u 1 na 100 pacjentów) następujących zdarzeń niepożądanych: bóle głowy, zakażenie z gorączką, katar, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, zapalenie oskrzeli, biegunka, nudności, zmiany w EKG, wzrost ciśnienia krwi, nasilenie objawów RLS.
Poniżej przedstawiono działania...

W badaniach klinicznych z zastosowaniem leku Madopar w zespole niespokojnych nóg informowano o częstym występowaniu (u więcej niż u 1 na 100 pacjentów) następujących zdarzeń niepożądanych: bóle głowy, zakażenie z gorączką, katar, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, zapalenie oskrzeli, biegunka, nudności, zmiany w EKG, wzrost ciśnienia krwi, nasilenie objawów RLS.
Poniżej przedstawiono działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu leku do obrotu.
Podczas zażywania leku Madopar mogą wystąpić następujące działanie niepożądane: jadłowstręt, nudności, wymioty i biegunka. W pojedynczych przypadkach opisywano utratę poczucia smaku bądź zmianę odczuwania smaku. Działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego występują głównie we wczesnym okresie leczenia i można je w znacznym stopniu ograniczyć poprzez przyjmowanie leku Madopar z posiłkiem, popijanie leku płynem bądź powolne zwiększanie jego dawki.
W rzadkich przypadkach mogą występować alergiczne reakcje skórne, jak świąd i wysypka.
Sporadycznie mogą występować zaburzenia rytmu serca lub niedociśnienie ortostatyczne (związane ze zmianą pozycji leżącej lub siedzącej na stojącą). Zaburzenia ortostatyczne można na ogół zmniejszyć przez zredukowanie dawki leku Madopar.
W rzadkich przypadkach odnotowano zaburzenia krwi (niedokrwistość hemolityczną, przemijającą leukopenię i trombocytopenię). Z tego powodu - jak zawsze podczas długotrwałego leczenia z zastosowaniem lewodopy należy okresowo kontrolować morfologię krwi oraz czynność wątroby i nerek.
W późniejszym okresie leczenia mogą występować ruchy mimowolne (na przykład ruchy zaburzające prawidłową koordynację ruchową). Można je zazwyczaj eliminować lub ograniczyć poprzez zmniejszanie dawki leku.
W przypadku dłuższego okresu leczenia może także występować zmiana reakcji na leczenie. Można ją wyeliminować lub ograniczyć poprzez odpowiednie dobranie dawki leku lub przez podawanie mniejszych pojedynczych dawek w krótszych odstępach czasu. Późniejsze ponowne zwiększenie dawki w celu uzyskania silniejszego efektu terapeutycznego jest całkowicie dopuszczalne.
Mogą wystąpić: pobudzenie, lęk, bezsenność, omamy, urojenia oraz tymczasowa dezorientacja. Powyższe zaburzenia dotyczą szczególnie pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z podobnymi dolegliwościami w wywiadzie.
W trakcie leczenia lekiem Madopar może pojawić się depresja.
Przyjmowanie leku Madopar jest związane z występowaniem senności. W bardzo rzadkich przypadkach było ono związane z występowaniem epizodów znacznej senności w ciągu dnia oraz epizodów nagłego zasypiania.
W zespole niespokojnych nóg może wystąpić zjawisko nasilenia objawów (przesunięcie objawów w czasie z okresu wieczora/nocy na wczesne popołudnie i wieczór przed przyjęciem kolejnej nocnej dawki).
Nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych

Może wystąpić przejściowe zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych i fosfatazy alkalicznej oraz zwiększenie stężenia gamma-glutamylotransferazy.

Podczas leczenia lekiem Madopar obserwowano zwiększenie stężenia azotu mocznikowego (BUN - Blood Urine Nitrogen) we krwi.
Może pojawić się zmiana zabarwienia moczu. Zwykle mocz przyjmuje odcień czerwony, a po odstaniu ciemnieje.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość