Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Lorafen tabletki drażowane 2 5 mg

Znajdź informacje na temat leku

Lorafen tabletki drażowane 2 5 mg pokaż opinie (1)

Wskazania: › Bezsenność › Zaburzenia lękowe

5.0
Lorafen tabletki draĹźowane 2 5 mg
Postać leku: tabletki drażowane Skuteczność: 5.0
Substancja czynna: Lorazepamum Cena: 5.0
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek drażowanych, zawiera substancję czynną lorazepam, z grupy leków nazywanych benzodiazepinami. Działa przeciwlękowo i nasennie, wykazuje też słabe działanie przeciwdrgawkowe i rozluźniające napięcie mięśni szkieletowych. Stosuje się go w zaburzeniach lękowych oraz zaburzeniach snu.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku:

Jeśli u pacjenta stwierdzono:

- uczulenie (nadwrażliwość) na lorazepam lub inne leki z grupy benzodiazepin lub którykolwiek ze składników leku;
- ciężką niewydolność oddechową;
- zespół bezdechu sennego (częste, krótkie przerwy w oddychaniu podczas snu);
- ciężką niewydolność wątroby i nerek;
- jaskrę z wąskim kątem przesączania;
- miastenię (choroba powodująca os...

Kiedy nie stosować leku:

Jeśli u pacjenta stwierdzono:

- uczulenie (nadwrażliwość) na lorazepam lub inne leki z grupy benzodiazepin lub którykolwiek ze składników leku;
- ciężką niewydolność oddechową;
- zespół bezdechu sennego (częste, krótkie przerwy w oddychaniu podczas snu);
- ciężką niewydolność wątroby i nerek;
- jaskrę z wąskim kątem przesączania;
- miastenię (choroba powodująca osłabienie mięśni i nadmierne zmęczenie);
- ostrą porfirię (rzadka choroba metaboliczna związana z krwią);
- zatrucie alkoholem lub lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy.


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje dotyczące efektów obserwowanych po leczeniu benzodiazepinami i innymi lekami o działaniu podobnym do benzodiazepin, które należy brać pod uwagę stosując Lorafen.

- Tolerancja
- Po stosowaniu leku Lorafen przez kilka tygodni, jego skuteczność może się zmniejszyć.

- Uzależnienie
- Stosowanie lorazepamu przez dłuższy czas może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Ryzyko rozwoju uzależnienia rośnie wraz ze zwiększeniem dawki oraz czasu leczenia i jest większe u pacjentów uzależnionych od alkoholu lub leków, a także u pacjentów z zaburzeniami osobowości.

- Objawy odstawienne
- W przypadku nagłego odstawienia leku mogą wystąpić u pacjenta objawy odstawienne, takie jak: bóle głowy, bóle mięśniowe, zwiększony niepokój, napięcie, podniecenie, niepokój ruchowy, dezorientacja, zaburzenia snu, drażliwość. W cięższych przypadkach mogą wystąpić: utrata poczucia rzeczywistości, zaburzenia osobowości, nadwrażliwość na dźwięk, dotyk, światło, hałas, uczucie mrowienia i drętwienie kończyn, omamy i urojenia, drgawki padaczkowe.

- Zjawisko z odbicia i niepokój
- Podczas odstawiania leku Lorafen może wystąpić przejściowy nawrót nasilonych objawów, które były przyczyną stosowania leku (tzw. zjawisko z odbicia). Objawom tym często towarzyszą zmiany nastroju, niepokój, zaburzenia snu i bezsenność. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia tych objawów zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku.

- Amnezja następcza (niezdolność do pamiętania zdarzeń po zastosowaniu leku)
- Lorafen może powodować niepamięć następczą (trudność uczenia się i zapamiętywania nowych informacji - nowe dane nie są trwale zapamiętywane). Stan taki pojawia się najczęściej w ciągu kilku godzin od podania leku, szczególnie w dużej dawce. Jeżeli lekarz zalecił stosowanie leku Lorafen raz na dobę, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia amnezji następczej zaleca się przyjmowanie leku pół godziny przed udaniem się na spoczynek i zapewnienie odpowiednich warunków do ciągłego, nieprzerwanego snu trwającego 7- 8 godzin.

- Reakcje psychiczne i paradoksalne
- U dzieci i osób w podeszłym wieku zwiększa się ryzyko pojawienia się nieprawidłowych reakcji psychicznych i paradoksalnych (przeciwnych do oczekiwanych), takich jak: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, złość, wściekłość, urojenia, koszmary nocne, halucynacje, psychozy, zaburzenia zachowania.
W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Specyficzne grupy pacjentów

- Pacjenci w podeszłym wieku powinni otrzymywać mniejsze dawki leku Lorafen, z uwagi na możliwość nasilenia działań niepożądanych, głównie zaburzeń orientacji i koordynacji ruchowej (upadki, urazy).

- Pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek lub z przewlekłą niewydolnością oddechową powinni przed przyjęciem leku Lorafen poinformować lekarza o tych schorzeniach.

- Stosowanie w depresji Przed zastosowaniem leku Lorafen należy poinformować lekarza o wszelkich chorobach psychicznych. Pacjenci z objawami depresji lub lęku związanego z depresją powinni stosować jednocześnie kilka leków. Podawanie pacjentom z depresją jedynie leku Lorafen może spowodować nasilenie objawów depresji, w tym myśli samobójczych.
- Podczas stosowania benzodiazepin może się ujawnić zamaskowana depresja.

- Pacjenci uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub leków powinni przed przyjęciem leku Lorafen poinformować lekarza o tych nałogach. U pacjentów tych występuje duże ryzyko rozwoju uzależnienia psychicznego i fizycznego. Dlatego ta grupa pacjentów powinna stosować Lorafen pod ścisłą kontrolą lekarza.

- Lorafen u pacjentów z porfirią może spowodować nasilenie objawów tej choroby. Pacjenci z porfirią przed rozpoczęciem leczenia lekiem Lorafen powinni poinformować lekarza o tej chorobie.

- Pacjenci z jaskrą (choroba oczu, której objawem jest zwiększone ciśnienie w oczach) przed rozpoczęciem leczenia lekiem Lorafen powinni poinformować lekarza o tej chorobie.

- W czasie przedłużonego leczenia lorazepamem, lekarz zwykle zleca wykonywanie okresowych badań krwi (morfologia z rozmazem) i analizy moczu.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Ciężkie działania niepożądane Występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):
- zażółcenie skóry, białek oczu, mocz o barwie brązowej - mogą to być objawy żółtaczki

występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
- ciężka reakcja alergiczna w postaci świądu, obrzęku warg lub języka lub świszczącego oddechu lub duszności

występujące z częstością nieznaną:
- dezorientacja,...

Ciężkie działania niepożądane Występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):
- zażółcenie skóry, białek oczu, mocz o barwie brązowej - mogą to być objawy żółtaczki

występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
- ciężka reakcja alergiczna w postaci świądu, obrzęku warg lub języka lub świszczącego oddechu lub duszności

występujące z częstością nieznaną:
- dezorientacja, stany podniecenia i pobudzenia, depresja z tendencjami samobójczymi, niepokój, drażliwość, urojenia, koszmary senne, omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją), psychozy (utrata kontaktu z rzeczywistością), nietypowe zachowania. Zaburzenia te najczęściej pojawiają się po spożyciu alkoholu i osób w podeszłym wieku lub z chorobami psychicznymi.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wyżej podanych objawów niepożądanych, należy niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić po leczeniu lekiem Lorafen

Następujące działania niepożądane występują bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):
- Senność, spowolnienie reakcji

Następujące działania niepożądane występują często (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób):
- Osłabienie mięśni.

Następujące działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):
- Wysypki, świąd, pokrzywka
- Dezorientacja, zaburzenia emocjonalne, brak samokontroli, impulsywność, euforia, zaburzenia snu, ujawnienie się wcześniej istniejącej, ale niezdiagnozowanej depresji
- Ból i zawroty głowy, zaburzenia świadomości i dezorientacji, niezborność ruchów. Działania te występują najczęściej na początku leczenia, u pacjentów w podeszłym wieku i z reguły ustępują w czasie trwania dalszej kuracji. W przypadku nasilenia tych reakcji odpowiednie zmniejszenie dawki zwykle zmniejsza nasilenie i częstość ich występowania. - Zaburzenia widzenia (niewyraźne, podwójne widzenie). - Niewielkie obniżenie ciśnienia krwi
- Nudności, dolegliwości żołądkowe, uczucie suchości w jamie ustnej
- Niewielkie podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby z wystąpieniem żółtaczki (zażółcenie skóry, białek oczu).

Następujące działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
- Zmiana liczby niektórych komórek krwi
- Drżenie w okolicy ust, rytmiczne drżenia palców, niekontrolowane ruchy, skręcanie głowy, tułowia, twarzy.

Następujące działania niepożądane występują z częstością nieznaną:
- Brak apetytu
- Reakcje paradoksalne - niepokój psychoruchowy, bezsenność, zwiększona pobudliwość i agresywność, drżenie mięśniowe, drgawki. Reakcje paradoksalne najczęściej występują po spożyciu alkoholu, u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów z chorobami psychicznymi.
- Uzależnienie psychiczne i fizyczne może rozwinąć się podczas leczenia lorazepamem w dawkach terapeutycznych. Nagłe przerwanie leczenia może wywołać zespół odstawienny.
Pacjenci nadużywający alkoholu lub leków są bardziej podatni na rozwinięcie uzależnienia. Podczas leczenia lorazepamem może ujawnić się wcześniej istniejąca, ale niezdiagnozowana depresja.
- Uczucie senności, zawroty głowy, spowolnienie reakcji mogą wystąpić w czasie pierwszych kilku dni leczenia.
- Senność, zaburzenia pamięci, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia mowy, zmiany popędu płciowego.
- Spowolnienie akcji serca, ból w klatce piersiowej - Zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu - Zaburzenia miesiączkowania, popędu seksualnego
- Ogólne osłabienie, omdlenia

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Lorafen tabletki drażowane 2 5 mg 1

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

5.0

2017-05-26 10:14:37 ilo_nor

Lorafen tabletki drażowane 2 5 mg- Silny i bardzo skuteczny lek zarówno przy spazmatyczności mięśni, bólach kręgosłupa, oczu,głowy ale głównie w sferxe psychiki -zankomicie wycisza, relaksuje, odpręża, rozluźnia napięte mięśnie. Jedyny minus to raczej nie nadaje sie jak żaden benzodiazepiin do wieloletniego użytku poniewaz po kilku latach stosowania może spowodować drobne problemy z pamięcią i lekkie otepienie ale jeśli jakis lekarz przepisuje np przez rok lub dwa lorafen potem może go zastapić np relanium na 1-2 lub clonazepanum,baclofenem itp a potem znów wrócić do lorafenu i wtedy w pełni uchroni pacjenta przed negatywnymi skutkami leku,które w porównaniu z korzyściami są całkiem niewielkie. Polecam wszystkim cierpiącym na nerwicę ,silne leki. Znikna one praktycznie juz po zarzyciu pierwszej tabletki.

Skuteczność: 5.0 Cena: 5.0

REKLAMA  X   Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.   X