Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Lamotrix tabletki 100 mg

Znajdź informacje na temat leku

Lamotrix tabletki 100 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Choroba afektywna dwubiegunowa - epizody depresyjne › - Padaczka

0.0
Lamotrix tabletki 100 mg
Postać leku: tabletki    
Substancja czynna: Lamotriginum    
Lek dostępny na receptę

Lek przeciwpadaczkowy w postaci tabletek. Stosowany w leczeniu padaczki i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. W przypadku padaczki lek blokuje w mózgu impulsy powodujące epizody padaczkowe. U osób z chorobą afektywną dwubiegunową jest stosowany w celu zapobieżenia wystąpieniu okresów depresji.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku:
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lamotryginę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Jeżeli sytuacja dotyczy pacjenta:
- należy poinformować lekarza prowadzącego i nie przyjmować leku Lamotrix.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Lamotrix należy poinformować lekarza prowadzącego:
- jeżeli pacjent ma jakąko...

Kiedy nie stosować leku:
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lamotryginę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Jeżeli sytuacja dotyczy pacjenta:
- należy poinformować lekarza prowadzącego i nie przyjmować leku Lamotrix.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Lamotrix należy poinformować lekarza prowadzącego:
- jeżeli pacjent ma jakąkolwiek chorobę nerek;
- jeżeli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła wysypka po zastosowaniu lamotryginy lub innych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych lub padaczki;
- jeżeli pacjent kiedykolwiek miał zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych po zastosowaniu lamotryginy.;
- jeżeli pacjent już przyjmuje lek zawierający lamotryginę.

Jeżeli którakolwiek z tych sytuacji dotyczy pacjenta:
Należy poinformować lekarza prowadzącego, który może zalecić zmniejszenie dawki lub zdecydować, że lek Lamotrix nie jest odpowiednim lekiem dla pacjenta.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą być ciężkie: należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
U niewielkiej liczby pacjentów przyjmujących lek Lamotrix występuje reakcja alergiczna lub reakcja skórna, która może być ciężka lub nasilić się, jeżeli pozostanie nieleczona.

Pojawienie się takich objawów jest bardziej prawdopodobne w trakcie pierwszych miesięcy stosowania leku Lamotrix, zwłaszcza j...

Działania niepożądane, które mogą być ciężkie: należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
U niewielkiej liczby pacjentów przyjmujących lek Lamotrix występuje reakcja alergiczna lub reakcja skórna, która może być ciężka lub nasilić się, jeżeli pozostanie nieleczona.

Pojawienie się takich objawów jest bardziej prawdopodobne w trakcie pierwszych miesięcy stosowania leku Lamotrix, zwłaszcza jeśli dawka początkowa jest zbyt wysoka lub, gdy lekarz zbyt szybko zwiększa dawkę, albo gdy lek Lamotrix stosowany jest jednocześnie z innym lekiem, zawierającym walproinian.
Niektóre z objawów częściej występują u dzieci, dlatego rodzicie powinni uważnie je obserwować.

Do objawów takich reakcji należą:
- wysypka skórna lub zaczerwienienie skóry, które mogą nasilić się aż do ciężkich reakcji skórnych, w tym rozległej wysypki z pęcherzami oraz złuszczaniem się naskórka, występującej szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół StevensaJohnsona), rozległego złuszczania się naskórka (ponad 30% powierzchni ciała - toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka);
- owrzodzenia w jamie ustnej, gardle, nosie oraz na narządach płciowych;
- ból w jamie ustnej lub zaczerwienienie i obrzęk wokół oczu (zapalenie spojówek);
- wysoka temperatura ciała (gorączka), objawy przypominające grypę lub senność;
- obrzęk twarzy lub powiększenie węzłów chłonnych w okolicy szyi, pach lub pachwin;
- niespodziewane krwawienie lub wybroczyny, lub niebieskawe zabarwienie palców;
- ból gardła lub częstsze niż zwykle infekcje (takie jak przeziębienia).

W wielu przypadkach objawy te są oznaką mniej ciężkich działań niepożądanych. Należy jednak pamiętać, że mogą one być ciężkie i, jeśli nie są odpowiednio leczone, mogą nasilić się, aż do ciężkich stanów, takich jak niewydolność narządowa. Jeżeli pacjent zauważy którykolwiek z objawów:
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz prowadzący może zdecydować o wykonaniu badań czynności wątroby, nerek lub krwi i może zalecić odstawienie leku Lamotrix. Jeżeli u pacjenta wystąpi zespół Stevensa- Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, lekarz zaleci, aby pacjent już nigdy nie stosował leków zawierających lamotryginę.

Bardzo częste działania niepożądane
Mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów:
- ból głowy;
- zawroty głowy;
- uczucie senności lub ospałości;
- niezborność ruchów i brak koordynacji (ataksja);
- podwójne lub niewyraźne widzenie;
- nudności lub wymioty;
- wysypka skórna.

Częste działania niepożądane
Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów:
- agresja lub drażliwość;
- szybkie, niekontrolowane ruchy gałek ocznych (oczopląs);
- dreszcze lub drżenia;
- trudności z zasypianiem;
- biegunka;
- suchość w jamie ustnej;
- uczucie zmęczenia;
- ból pleców, stawów lub bóle w innych miejscach.

Rzadkie działania niepożądane
Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów:
- swędzenie oczu z wydzieliną (zapalenie spojówek);
- ciężka reakcja skórna (zespół Stevensa- Johnsona.).

Bardzo rzadkie działania niepożądane
Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów:
- omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, których w rzeczywistości nie ma);
- dezorientacja lub pobudzenie;
- uczucie chwiejności lub niestabilności w trakcie poruszania się;
- niekontrolowane ruchy ciała (tiki), niekontrolowane kurcze mięśni oczu, głowy i tułowia (choreoatetoza) lub inne nienaturalne ruchy ciała, takie jak szarpnięcia, drżenie lub sztywność;
- ciężka reakcja skórna (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka);
- zwiększenie częstości drgawek u pacjentów z wcześniej rozpoznaną padaczką;
- zmiany czynności wątroby, widoczne w badaniach krwi lub niewydolność wątroby;
- zmiany w wynikach badań krwi - w tym zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość), zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia, neutropenia, agranulocytoza), zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), zmniejszenie liczby wszystkich krwinek (pancytopenia) oraz zaburzenie szpiku kostnego zwane niedokrwistością aplastyczną;
- ciężkie zaburzenie krzepnięcia krwi, które może spowodować nieoczekiwane krwawienie lub wybroczyny (rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe);
- wysoka temperatura ciała (gorączka);
- obrzęk twarzy, powiększenie węzłów chłonnych szyi, pach lub pachwin (limfadenopatia);
- nasilenie objawów choroby u pacjentów z rozpoznaną wcześniej chorobą Parkinsona.

Inne działania niepożądane:
Inne działania niepożądane wystąpiły u niewielkiej liczby pacjentów i ich dokładana częstość jest nieznana.
- Grupa objawów występujących jednocześnie: gorączka, nudności, wymioty, ból głowy, ból szyi (sztywność karku), silna nadwrażliwość na jasne światło. Może to być spowodowane stanem zapalnym błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy (zapalenie opon mózgowordzeniowych). Objawy te zazwyczaj ustępują po zaprzestaniu leczenia, jednak jeśli utrzymują się lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.
- Istnieją doniesienia o wystąpieniu zaburzeń kostnych, w tym osteopenii i osteoporozy (ubytek masy kostnej) oraz złamań kości. Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent długo stosuje leki przeciwpadaczkowe, choruje lub chorował na osteoporozę lub przyjmuje pewne leki steroidowe.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość