Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Lameptil S tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg

Znajdź informacje na temat leku

Lameptil S tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Choroba afektywna dwubiegunowa - epizody depresyjne › - Padaczka

0.0
Lameptil S tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg
Postać leku: tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej    
Substancja czynna: Lamotriginum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej. Wchodząca w jego skład substancja czynna lamotrygina należy do grupy leków przeciwpadaczkowych. Stosuje się ją przy leczeniu padaczki oraz zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Leczenie padaczki polega na blokowaniu w mózgu sygnałów, wyzwalających napady drgawkowe. Używany jest także w leczeniu epizodów depresji w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Może być podawany samodzielnie albo z innymi lekami.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku:
- jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na lamotryginę lub na którykolwiek
z pozostałych składników leku Lameptil S
W takim przypadku należy poinformować lekarza i nie zażywać leku Lameptil S.
Zachować szczególną ostrożność:
Przed zastosowaniem leku Lameptil S należy poinformować lekarza, jeśli:
- u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek
- u pacjent...

Kiedy nie stosować leku:
- jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na lamotryginę lub na którykolwiek
z pozostałych składników leku Lameptil S
W takim przypadku należy poinformować lekarza i nie zażywać leku Lameptil S.
Zachować szczególną ostrożność:
Przed zastosowaniem leku Lameptil S należy poinformować lekarza, jeśli:
- u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek
- u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek w przeszłości wysypka po zastosowaniu lamotryginy lub innego leku przeciwpadaczkowego;
- pacjent przyjmuje już lek zawierający lamotryginę
Jeśli którakolwiek z wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza, który może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku Lameptil S lub uznać, że lek nie jest dla pacjenta odpowiedni.
Istotne informacje o potencjalnie ciężkich reakcjach
U niewielkiej liczby osób przyjmujących lek Lameptil S występuje reakcja alergiczna lub ciężka reakcja skórna, która nieleczona może rozwinąć się w cięższą chorobę. Należy znać jej objawy, aby móc zwrócić na nie uwagę podczas stosowania leku Lameptil S.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Potencjalnie ciężkie reakcje: należy zwrócić się bezpośrednio do lekarza po pomoc. U niewielkiej liczby osób przyjmujących lek Lameptil S występuje reakcja alergiczna lub potencjalnie ciężka reakcja skórna, która nieleczona może rozwinąć się w cięższą chorobę. Wystąpienie jej objawów jest bardziej prawdopodobne podczas kilku pierwszych miesięcy stosowania leku Lameptil S, zwłaszcza jeśli dawka poc...

Potencjalnie ciężkie reakcje: należy zwrócić się bezpośrednio do lekarza po pomoc. U niewielkiej liczby osób przyjmujących lek Lameptil S występuje reakcja alergiczna lub potencjalnie ciężka reakcja skórna, która nieleczona może rozwinąć się w cięższą chorobę. Wystąpienie jej objawów jest bardziej prawdopodobne podczas kilku pierwszych miesięcy stosowania leku Lameptil S, zwłaszcza jeśli dawka początkowa leku jest za duża lub zwiększa się ją zbyt szybko, a także w przypadku, jeśli lek Lameptil S przyjmowany jest razem z innym lekiem - walproinianem. Niektóre objawy występują częściej u dzieci, dlatego rodzice powinni zwracać na nie szczególną uwagę.
Do objawów takich reakcji należą:
- wysypki skórne lub zaczerwienienie, które mogą rozwinąć się w ciężkie reakcje skórne, m.in. rozsianą wysypkę z powstawaniem pęcherzy i łuszczeniem skóry, zwłaszcza wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (tzw. zespół Stevensa- Johnsona), rozległe złuszczanie się skóry (obejmujące ponad 30% powierzchni ciała - toksyczne martwicze oddzielanie naskórka).
- bolesność jamy ustnej lub oczu
- wysoka gorączka, objawy grypopodobne lub ospałość
- obrzęk twarzy lub obrzęk węzłów chłonnych szyjnych, pachowych lub w pachwinie - niespodziewane krwawienie lub wystąpienie siniaków, albo niebieskawe zabarwienie palców - ból gardła lub częstsze niż zwykle zakażenia (takie jak przeziębienie).
W wielu przypadkach takie objawy mogą wskazywać na lżejsze działania niepożądane leku. Trzeba jednak mieć świadomość, że mogą potencjalnie mieć ciężki przebieg i jeśli pozostają nieleczone, mogą rozwinąć się do cięższych chorób, takich jak niewydolność narządów. W razie ich wystąpienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zadecydować o przeprowadzeniu badań wątroby, nerek lub krwi, a także może zalecić przerwanie przyjmowania leku Lameptil S.
Działania niepożądane występujące bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób)
- ból głowy
- zawroty głowy
- senność lub ospałość
- niezdarność i brak koordynacji
- podwójne lub niewyraźne widzenie
- nudności lub wymioty
- wysypka skórna
Działania niepożądane występujące często (rzadziej niż u 1 na 10 osób)
- agresywność lub drażliwość
- szybkie, niekontrolowane ruchy gałek ocznych
- trzęsienie lub drżenie
- zaburzenia snu
- biegunka
- suchość w jamie ustnej
- uczucie zmęczenia
- ból pleców lub stawów, lub bóle uogólnione
Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób)
- świąd oczu z wydzieliną i podrażnieniem powiek (zapalenie spojówek)
- reakcja skórna (zespół Stevensa- Johnsona)
Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)
- omamy (widzenie lub słyszenie nieistniejących rzeczy)
- splątanie lub pobudzenie
- uczucie chwiejności lub niestabilności podczas poruszania
- niekontrolowane ruchy ciała (tiki), niekontrolowane skurcze mięśni, dotyczące oczu, głowy i tułowia lub inne niezwykłe ruchy, jak szarpnięcia, trzęsienia lub sztywność
- ciężka reakcja skórna
- częstsze napady drgawkowe u chorych z padaczką
- zaburzenia czynności wątroby, wykazywane w badaniach krwi lub niewydolność wątroby
- zmiany wykazywane w badaniach krwi, w tym zmniejszona liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość), zmniejszona liczba krwinek białych (leukopenia, neutropenia, agranulocytoza), zmniejszona liczba płytek krwi (małopłytkowość), zmniejszona liczba wszystkich rodzajów krwinek (pancytopenia) oraz zaburzenie czynności szpiku kostnego (niedokrwistość aplastyczna)
- zaburzenie krzepnięcia krwi, które może powodować niespodziewane krwawienie lub powstawanie siniaków (uogólnione wykrzepianie wewnątrznaczyniowe)
- wysoka gorączka
- obrzęk twarzy lub obrzęk węzłów chłonnych szyjnych, pachowych lub w pachwinie (limfadenopatia)
- pogorszenie objawów u pacjentów z chorobą Parkinsona.
Inne działania niepożądane
U niewielkiej liczby pacjentów występowały inne działania niepożądane, ale dokładna ich częstość nie jest znana:
- Grupa objawów, obejmująca: gorączkę, nudności, wymioty, ból głowy, sztywność karku i bardzo dużą wrażliwość na jaskrawe światło.
Objawy te mogą być wywołane zapaleniem błon, pokrywających mózg i rdzeń kręgowy (zapaleniem opon mózgowo- rdzeniowych).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Lameptil S tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

Nikt jeszcze nie dodał opinii dla tego leku

Najczęściej komentowane

REKLAMA

Na temat