Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Jarvis 150 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde 150 mg

Znajdź informacje na temat leku

Jarvis 150 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde 150 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Depresja › Zaburzenia lękowe

0.0
Jarvis 150 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde 150 mg
Postać leku: kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde    
Substancja czynna: Venlafaxinum    
Lek dostępny na receptę

Lekiem przeciwdepresyjny, w postaci kapsułek twardych o przedłużonym uwalnianiu, zawiera substancję czynną wenlafaksynę, należącą do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Stosowany w leczeniu depresji zaburzeń lękowych.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Jarvis

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na wenlafaksynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Jarvis.
- jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie lub przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni jakikolwiek lek z grupy nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) stosowany do leczenia depresji lub choroby Parkinsona. Przyjmowanie nieodwracalnyc...

Kiedy nie stosować leku Jarvis

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na wenlafaksynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Jarvis.
- jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie lub przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni jakikolwiek lek z grupy nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) stosowany do leczenia depresji lub choroby Parkinsona. Przyjmowanie nieodwracalnych IMAO równocześnie z innymi lekami, w tym z lekiem Jarvis, może spowodować ciężkie lub nawet zagrażające życiu działania niepożądane. Dlatego przed rozpoczęciem przyjmowania jakiegokolwiek leku z grupy IMAO, pacjent powinien odczekać co najmniej 7 dni od zaprzestania przyjmowania leku Jarvis (patrz także punkt Zespół serotoninowy" oraz Stosowanie innych leków).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Jarvis
- Jeśli pacjent stosuje inne leki, które przyjmowane jednocześnie z lekiem Jarvis mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego (patrz punkt Stosowanie innych leków").
- Jeśli pacjent choruje na choroby oczu, takie jak niektóre rodzaje jaskry (podwyższone ciśnienie w gałce ocznej).
- Jeśli u pacjenta wystąpiło w przeszłości wysokie ciśnienie krwi.
- Jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości choroby serca.
- Jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady drgawek (padaczka).
- Jeśli u pacjenta wystąpiło w przeszłości zmniejszone stężenie sodu we krwi (hiponatremia).
- Jeśli pacjent ma skłonność do powstawania siniaków lub do krwawień (zaburzenia krwawienia w przeszłości), bądź jeśli przyjmuje inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko krwawień.
- W przypadku dużego stężenia cholesterolu.
- Jeśli u pacjenta lub kogokolwiek z jego rodziny wystąpiła w przeszłości mania (uczucie nadmiernego pobudzenia lub euforii) lub zaburzenia dwubiegunowe.
- Jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości zachowania agresywne.

Lek Jarvis może powodować uczucie niepokoju lub niemożność siedzenia lub stania w miejscu. Jeśli wystąpią powyższe objawy, należy poinformować o tym lekarza.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Reakcje uczuleniowe
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy odstawić lek Jarvis oraz skontaktować się bezzwłocznie z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala na Izbę Przyjęć.
- Ucisk w klatce piersiowej, sapanie, trudności w przełykaniu lub oddychaniu.
- Obrzęk twarzy, gardła, rąk lub stóp.
- Uczucie nerwowości lub niepokoju, zawroty głowy, uczuci...

Reakcje uczuleniowe
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy odstawić lek Jarvis oraz skontaktować się bezzwłocznie z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala na Izbę Przyjęć.
- Ucisk w klatce piersiowej, sapanie, trudności w przełykaniu lub oddychaniu.
- Obrzęk twarzy, gardła, rąk lub stóp.
- Uczucie nerwowości lub niepokoju, zawroty głowy, uczucie pulsowania, nagłe czerwienienie skóry i (lub) uczucie ciepła.
- Ciężka wysypka, swędzenie, pokrzywka (obrzęk o czerwonym lub bladym zabarwieniu, któremu często towarzyszy świąd).

Ciężkie działania niepożądane
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, konieczna może być natychmiastowa pomoc lekarska:
- Zaburzenia pracy serca, takie jak przyspieszone lub nieregularne tętno, podwyższone ciśnienie krwi.
- Zaburzenia oczu, takie jak niewyraźne widzenie, rozszerzone źrenice.
- Zaburzenia układu nerwowego, takie jak zawroty głowy, uczucie mrowienia, zaburzenia koordynacji ruchów, napady padaczkowe lub drgawki.
- Zaburzenia psychiczne, takie jak nadmierna ruchliwość i euforia.
- Objawy odstawienia leku, (patrz punkty JAK STOSOWAĆ LEK JARVIS, Przerwanie stosowania leku Jarvis).

Pełen wykaz działań niepożądanych:
Częstość (prawdopodobieństwo wystąpienia) działań niepożądanych została przedstawiona w następujący sposób:
bardzo często: u więcej niż 1 na 10 pacjentów;
często: u 1 do 10 na 100 pacjentów;
niezbyt często: u 1 do 10 na 1000 pacjentów;
rzadko: u 1 do 10 na 10000 pacjentów;
częstość nieznana: Częstość nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Niezbyt często: siniaki; czarne smołowate stolce (kał) lub krew w stolcu, które mogą być oznaką wewnętrznego krwawienia.
Częstość nieznana: zmniejszona liczba płytek krwi prowadząca do zwiększonego ryzyka siniaków lub krwawień; zaburzenia krwi, które mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka zakażenia.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Często: zmniejszenie masy ciała; zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi.
Niezbyt często: zwiększenie masy ciała.
Częstość nieznana: niewielkie zmiany aktywności enzymów wątrobowych we krwi; zmniejszenie
stężenia sodu we krwi; swędzenie, żółty kolor skóry lub oczu, ciemny kolor moczu, objawy
grypopodobne - są to objawy zapalenia wątroby; stan splątania; nadmierne zatrzymanie wody - zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ang. SIADH); nieprawidłowe wydzielanie mleka u kobiet.

Zaburzenia układu nerwowego
Bardzo często: suchość w ustach; ból głowy.
Często: niezwykłe sny; zmniejszenie popędu płciowego; zawroty głowy; zwiększenie napięcia
mięśniowego; bezsenność; nerwowość; mrowienie; uspokojenie; drżenie; stan splątania; uczucie
odseparowania (lub braku zaangażowania) od samego siebie i od rzeczywistości.
Niezbyt często: brak uczuć i emocji; omamy; mimowolne ruchy mięśni; pobudzenie; zaburzenia koordynacji i równowagi.
Rzadko: uczucie niepokoju lub niezdolność do usiedzenia lub ustania w miejscu; drgawki; uczucie
nadmiernego pobudzenia lub euforii.
Częstość nieznana: wysoka gorączka ze sztywnością mięśni; dezorientacja lub pobudzenie i pocenie się lub urywane ruchy mięśni, których nie można kontrolować mogą być objawami poważnego stanu zwanego złośliwym zespołem neuroleptycznym; uczucie euforii, ospałość, utrzymujące się szybkie ruchy gałki ocznej, niezgrabność, niepokój, uczucie bycia pijanym, pocenie się lub sztywność mięśni, które są objawami zespołu serotoninowego; stan splątania z często występującymi omamami (majaczenie); sztywność, skurcze i niekontrolowane ruchy mięśni; myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa.

Zaburzenia oka i zaburzenia ucha i błędnika
Często: niewyraźne widzenie.
Niezbyt często: zaburzenia smaku; dzwonienie w uszach (szum uszny).
Częstość nieznana: ciężki ból oka oraz zaburzenia widzenia lub niewyraźne widzenie.
Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe
Często: zwiększenie ciśnienia krwi; nagłe zaczerwienienie; kołatanie serca.
Niezbyt często: zawroty głowy (zwłaszcza po zbyt szybkim wstawaniu); omdlenie; przyspieszenie czynności serca.
Częstość nieznana: obniżenie ciśnienia krwi; nieprawidłowa, przyspieszona lub nieregularna akcja
serca, która może spowodować omdlenie.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Często: ziewanie.
Częstość nieznana: kaszel, sapanie, zadyszka i wysoka temperatura, które są objawami zapalenia
płuc związanego ze zwiększeniem liczby białych krwinek we krwi (eozynofilia płucna).

Zaburzenia żołądka i jelit
Bardzo często: nudności.
Często: utrata apetytu; zaparcia; wymioty.
Niezbyt często: zgrzytanie zębami; biegunka.
Częstość nieznana: ciężkie bóle brzucha lub pleców (które mogą wskazywać na poważne
problemy jelit, wątroby lub trzustki).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Często: pocenie się (w tym nocne pocenie się).
Niezbyt często: wysypka; nadmierna utrata włosów.
Częstość nieznana: wysypka skórna mogąca prowadzić do powstawania pęcherzy i złuszczania
skóry; swędzenie; łagodna wysypka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Częstość nieznana: niewyjaśnione bóle mięśni, tkliwość lub osłabienie (rabdomioliza).
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Często: problemy z oddawaniem moczu; zwiększona częstość oddawania moczu.
Niezbyt często: zatrzymanie moczu.
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Często: zaburzenia wytrysku /orgazmu (mężczyźni); brak orgazmu; zaburzenia erekcji (impotencja); nieregularności w miesiączkowaniu takie jak nasilone krwawienie lub nasilone nieregularne krwawienie.
Niezbyt często: zaburzenia orgazmu (kobiety).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Często: osłabienie (astenia); dreszcze.
Niezbyt często: nadwrażliwość na światło.
Częstość nieznana: opuchnięcie twarzy lub języka, duszność lub trudności z oddychaniem, często
z wysypką skórną (mogą wskazywać na ciężką reakcję uczuleniową).
Lek Jarvis może czasami powodować działania niepożądane, z których pacjent nie będzie zdawał sobie sprawy, takie jak wzrost ciśnienia krwi lub nieprawidłowa czynność serca; niewielkie zmiany poziomu lub stężenia enzymów wątrobowych, sodu lub cholesterolu we krwi. W jeszcze rzadszych przypadkach, lek Jarvis może zaburzać czynność płytek krwi, co prowadzi do zwiększonego ryzyka wybroczyn lub krwawień. W związku z tym, lekarz może zalecić badanie krwi co pewien czas, zwłaszcza w przypadku długotrwałego stosowania leku Jarvis.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Jarvis 150 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde 150 mg

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

Nikt jeszcze nie dodał opinii dla tego leku