Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Irbesartan Viketo tabletki powlekane 75 mg

Znajdź informacje na temat leku

Irbesartan Viketo tabletki powlekane 75 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Nadciśnienie › Niewydolność serca › Ochrona nerek u osób z cukrzycą typu 27 › Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowych u części pacjentów kardiologicznych

0.0
Irbesartan Viketo tabletki powlekane 75 mg
Postać leku: tabletki powlekane    
Substancja czynna: Irbesartanum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek powlekanych, zawiera substancję czynną irbesartan, należącą do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Stosowany żeby zapobiec wiązaniu się angiotensyny II z receptorami naczyń krwionośnychi i powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, co obniża ciśnienie tętnicze. Lek stosuje się także w leczeniu objawowej niewydolności serca oraz w leczeniu osób po niedawno przebytym ataku serca.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Irbesartan
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na irbesartan lub którykolwiek z pozostałych składników leku Irbesartan
- jeśli pacjentka jest w ciąży trwającej dłużej niż 3 miesiące. (Lepiej unikać stosowania leku Irbesartan również we wczesnym okresie ciąży)
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Irbesartan
Należy poinformować lekarza prowad...

Kiedy nie stosować leku Irbesartan
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na irbesartan lub którykolwiek z pozostałych składników leku Irbesartan
- jeśli pacjentka jest w ciąży trwającej dłużej niż 3 miesiące. (Lepiej unikać stosowania leku Irbesartan również we wczesnym okresie ciąży)
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Irbesartan
Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli jedno z poniższych stwierdzeń odnosi się do pacjenta:
- jeśli występują intensywne wymioty lub biegunka
- jeśli występują zaburzenia nerek
- jeśli występują zaburenia serca
- jeśli Irbesartan stosowany jest z powodu choroby nerek spowodowanej cukrzycą. W takim przypadku lekarz może regularnie przeprowadzać badania krwi, szczególnie dotyczy to badania stężenia potasu we krwi w przypadku złej czynności nerek
- jesli pacjent będzie operowany lub będą zastosowane leki do znieczulenia ogólnego.
Leku Irbesartan nie należy podawać dzieciom i młodzieży (poniżej 18 lat).
Lekarz prowadzący musi zostać poinformowany o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Irbesartan we wczesnym okresie ciąży i nie należy przyjmować leku, jeśli pacjentka jest w ciąży trwającej dłużej niż 3 miesiące, ponieważ może być on bardzo szkodliwy dla dziecka, gdyby został zastosowany w tym okresie.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Tak jak w przypadku podobnych leków, u pacjentów przyjmujących Irbesartan zgłaszano rzadko przypadki skórnych reakcji nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka), a także obrzęki twarzy, w okolicy warg i (lub) języka. W przypadku pojawienia się takich objawów lub wystąpienia trudności w oddychaniu należy przerwać przyjmowanie leku Irbesartan i natychmiast skontaktować się zlekarzem prowadzącym.
Częstość w...

Tak jak w przypadku podobnych leków, u pacjentów przyjmujących Irbesartan zgłaszano rzadko przypadki skórnych reakcji nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka), a także obrzęki twarzy, w okolicy warg i (lub) języka. W przypadku pojawienia się takich objawów lub wystąpienia trudności w oddychaniu należy przerwać przyjmowanie leku Irbesartan i natychmiast skontaktować się zlekarzem prowadzącym.
Częstość występowania działań niepożądanych podanych poniżej została określona w następujący sposób:
Bardzo często: u co najmniej 1 lub więcej na 10 pacjentów
Często: u co najmniej 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów
Niezbyt często: u co najmniej 1 na 1 000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów
Do działań niepożądanych zgłaszanych w badaniach klinicznych u pacjentów leczonych produktem Irbesartan należały:
- Bardzo często: jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie tętnicze krwi i cukrzyca typu 2 z chorobą nerek badanie krwi może wykazać zwiększone stężenie potasu.
- Często: zawroty głowy, nudności i wymioty, uczucie zmęczenia i zwiększenie aktywności enzymów określających czynność mięśni i serca (kinaza kreatynowa) w badaniu krwi. W badaniach klinicznych u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi i cukrzycą typu 2, ze współistniejącą chorobą nerek były zgłaszane także zawroty głowy podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, niskie ciśnienie tętnicze krwi podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, bóle stawów i mięśni i zmniejszone stężenie białka w krwinkach czerwonych (hemoglobina).
- Niezbyt często: zwiększenie częstości pracy serca, uderzenia gorąca, kaszel, biegunka, niestrawność lub zgaga, zaburzenia seksualne (problemy ze sprawnością seksualną), bóle w klatce piersiowej.
Pewne działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu leku Irbesartan do obrotu ale ich częstość występowania nie jest znana. Do działań tych należą: bóle głowy, zaburzenia smaku, dzwonienie w uszach, bolesne skurcze mięśni, bóle stawów i mięśni, zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie stężenia potasu we krwi, zaburzenie czynności nerek i zapalenie małych naczyń krwionośnych głównie skóry (znane jako leukoplastyczne zapalenie naczyń krwionośnych).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość