Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Irbesartan Pfizer tabletki 75 mg

Znajdź informacje na temat leku

Irbesartan Pfizer tabletki 75 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Nadciśnienie › Niewydolność serca › Ochrona nerek u osób z cukrzycą typu 19 › Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowych u części pacjentów kardiologicznych

0.0
Irbesartan Pfizer tabletki 75 mg
Postać leku: tabletki    
Substancja czynna: Irbesartanum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek powlekanych, zawiera substancję czynną irbesartan, należącą do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Stosowany żeby zapobiec wiązaniu się angiotensyny II z receptorami naczyń krwionośnychi i powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, co obniża ciśnienie tętnicze. Lek stosuje się także w leczeniu objawowej niewydolności serca oraz w leczeniu osób po niedawno przebytym ataku serca.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Irbesartan Pfizer
- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na irbesartan lub którykolwiek z pozostałych składników leku Irbesartan Pfizer.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży trwającej dłużej niż 3 miesiące (lepiej unikać stosowania leku Irbesartan Pfizer również we wczesnym okresie ciąży).

Leku Irbesartan Pfizer nie należy podawać dzieciom i młodzieży (poniżej 18 lat)....

Kiedy nie stosować leku Irbesartan Pfizer
- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na irbesartan lub którykolwiek z pozostałych składników leku Irbesartan Pfizer.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży trwającej dłużej niż 3 miesiące (lepiej unikać stosowania leku Irbesartan Pfizer również we wczesnym okresie ciąży).

Leku Irbesartan Pfizer nie należy podawać dzieciom i młodzieży (poniżej 18 lat).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Irbesartan Pfizer
Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli jedno z poniższych stwierdzeń odnosi się do pacjenta.
- Jeśli pacjent ma intensywne wymioty lub biegunkę.
- Jeśli pacjent ma chorobę nerek.
- Jeśli pacjent ma chorobę serca.
- Jeśli lek Irbesartan Pfizer stosowany jest z powodu choroby nerek spowodowanej cukrzycą. W takim przypadku lekarz może regularnie przeprowadzać badania krwi; dotyczy to szczególnie badania stężenia potasu we krwi w przypadku zaburzenia czynności nerek.
- Jeśli pacjent będzie operowany lub będą zastosowane leki do znieczulenia ogólnego.

Należy powiedzieć lekarzowi o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Irbesartan Pfizer we wczesnym okresie ciąży i nie należy przyjmować leku, jeśli pacjentka jest w ciąży trwającej dłużej niż 3 miesiące, ponieważ stosowanie leku w tym czasie może być bardzo szkodliwe dla dziecka.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Tak jak w przypadku podobnych leków, u pacjentów przyjmujących irbesartan zgłaszano rzadkie przypadki skórnych reakcji nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka), a także obrzęki twarzy, warg i (lub) języka. W przypadku pojawienia się takich objawów lub wystąpienia trudności w oddychaniu należy przerwać przyjmowanie leku Irbesartan Pfizer i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Częstość występowani...

Tak jak w przypadku podobnych leków, u pacjentów przyjmujących irbesartan zgłaszano rzadkie przypadki skórnych reakcji nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka), a także obrzęki twarzy, warg i (lub) języka. W przypadku pojawienia się takich objawów lub wystąpienia trudności w oddychaniu należy przerwać przyjmowanie leku Irbesartan Pfizer i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Częstość występowania działań niepożądanych podanych poniżej została określona w następujący sposób:
Bardzo często: występują u co najmniej 1 lub więcej na 10 pacjentów.
Często: występują u co najmniej 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów.
Niezbyt często: występują u co najmniej 1 na 1 000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów.

Do działań niepożądanych zgłaszanych w badaniach klinicznych u pacjentów leczonych irbesartanem należały:
- Bardzo często: zwiększone stężenie potasu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 z współistniejącą chorobą nerek.
- Często: zawroty głowy, nudności i (lub) wymioty, uczucie zmęczenia i zwiększenie aktywności enzymów określających czynność mięśni i serca (kinaza kreatynowa) w badaniu krwi. W badaniach klinicznych u pacjentów z nadciśnieniem i cukrzycą typu 2, ze współistniejącą chorobą nerek zgłaszano również zawroty głowy oraz zmniejszenie ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji z leżącej lub siedzącej na stojącą, bóle stawów i mięśni oraz zmniejszenie stężenia hemoglobiny we krwi.
- Niezbyt często: przyspieszenie czynności serca, uderzenia gorąca, kaszel, biegunka, niestrawność i (lub) zgaga, zaburzenia seksualne (problemy ze sprawnością seksualną), bóle w klatce piersiowej.

Niektóre działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu irbesartanu do obrotu, lecz częstość ich występowania nie jest znana. Do działań tych należą: bóle głowy, zaburzenia smaku, dzwonienie w uszach, kurcze mięśni, bóle stawów i mięśni, zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie stężenia potasu we krwi, zaburzenie czynności nerek i zapalenie małych naczyń krwionośnych głównie skóry (leukoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość