Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Injectio Glucosi 5% et roztwór do infuzji (25 mg + 4 5 mg)/ml

Znajdź informacje na temat leku

Injectio Glucosi 5% et roztwór do infuzji (25 mg + 4 5 mg)/ml pokaż opinie (0)

Wskazania: › Hipowolemia › Odwodnienie › Rozpuszczalnik leków › Utrata płynów zawierających elektrolity › Żywienie pozajelitowe

0.0
Injectio Glucosi 5% et roztwĂłr do infuzji (25 mg + 4 5 mg)/ml
Postać leku: roztwór do infuzji    
Substancja czynna: Glucosum + Natrii chloridum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci roztworu do infuzji, izotonicznego w stosunku do krwi. Zawiera roztwów cukru (glukozy) w wodzie, dostarcza także jonów sodu i chloru. Stosowany pozajelitowo wzmacnia skurcze serca, rozszerza naczynia wieńcowe a także pozwala na utrzymanie prawidłowego stężenia osmolarnego osocza i płynu pozakomórkowego.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować:
- u pacjentów z przewodnieniem
- u pacjentów z hipokaliemią
- u pacjentów z hipernatremią - u pacjentów z hiperchloremią
- u pacjentów z odwodnieniem hipotonicznym.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek
Podczas podawania płynu należy monitorować parametry gospodarki wodno-elektrolitowej oraz okresowo glikemię.
W stanach pourazowych, pooperacyjnych i innych, w któ...

Kiedy nie stosować:
- u pacjentów z przewodnieniem
- u pacjentów z hipokaliemią
- u pacjentów z hipernatremią - u pacjentów z hiperchloremią
- u pacjentów z odwodnieniem hipotonicznym.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek
Podczas podawania płynu należy monitorować parametry gospodarki wodno-elektrolitowej oraz okresowo glikemię.
W stanach pourazowych, pooperacyjnych i innych, w których występuje zaburzenie metabolizmu glukozy, lek należy stosować tylko kontrolując stężenie glukozy we krwi. Ostrożnie stosować w hiponatremii, chorobach serca, niewydolności krążenia, niewydolności nerek, obrzękach, nadciśnieniu.
Roztwór podawany jako jedyny płyn może prowadzić do zaburzeń elektrolitowych.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Przewodnienie (zbyt dużo płynu w organizmie).
Zbyt małe stężenie sodu we krwi (hiponatremia).
Hipernatremia (zbyt duże stężenie jonów sodu we krwi), która może spowodować odwodnienie, a nawet śpiączkę.
Hiperchloremia (zbyt duże stężenie jonów chloru we krwi).
Roztwór podawany jako jedyny płyn może prowadzić do zaburzeń elektrolitowych.
Zbyt szybkie podawanie może spowodować niewydolność krąże...

Przewodnienie (zbyt dużo płynu w organizmie).
Zbyt małe stężenie sodu we krwi (hiponatremia).
Hipernatremia (zbyt duże stężenie jonów sodu we krwi), która może spowodować odwodnienie, a nawet śpiączkę.
Hiperchloremia (zbyt duże stężenie jonów chloru we krwi).
Roztwór podawany jako jedyny płyn może prowadzić do zaburzeń elektrolitowych.
Zbyt szybkie podawanie może spowodować niewydolność krążenia, obrzęk płuc i obrzęki obwodowe.
Jak w przypadku wszystkich długotrwałych wlewów dożylnych może wystąpić podrażnienie żył oraz zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wkłucia.
Reakcje nadwrażliwości, obejmujące ciężkie reakcje alergiczne zwane anafilaksją, gorączka oraz dreszcze.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość