Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Injectio Glucosi 5% Baxter roztwór do infuzji 50 mg/ml

Znajdź informacje na temat leku

Injectio Glucosi 5% Baxter roztwór do infuzji 50 mg/ml pokaż opinie (0)

Wskazania: › Hipoglikemia › Niedobór węglowodanów › Niedobory energetyczne › Rozpuszczalnik leków › Żywienie pozajelitowe

0.0
Injectio Glucosi 5% Baxter roztwĂłr do infuzji 50 mg/ml
Postać leku: roztwór do infuzji    
Substancja czynna: Glucosum anhydricum    
Lek stosowany wyłącznie w leczeniu zamkniętym

Lek w postaci roztworu do infuzji jest roztworem cukru (glukozy) w wodzie, stosowanym jako źródło płynu i węglowodanu (cukru) a także jako rozcieńczalnik dla innych leków, które mogą być stosowane w infuzji.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same. Lek stosowany wyłącznie w leczeniu zamkniętym.

Przeciwskazania

NIE stosować leku, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z następujących stanów:
- jeśli u pacjenta występuje nieodpowiednio leczona cukrzyca, w przypadku której stężenie cukru we krwi przewyższa normę (niewyrównana cukrzyca)
- jeśli u pacjenta występują stany nietolerancji glukozy, np.:
- stres metaboliczny (kiedy metabolizm nie jest prawidłowy, np. z powodu ciężkiej choroby)
- śpiączka hip...

NIE stosować leku, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z następujących stanów:
- jeśli u pacjenta występuje nieodpowiednio leczona cukrzyca, w przypadku której stężenie cukru we krwi przewyższa normę (niewyrównana cukrzyca)
- jeśli u pacjenta występują stany nietolerancji glukozy, np.:
- stres metaboliczny (kiedy metabolizm nie jest prawidłowy, np. z powodu ciężkiej choroby)
- śpiączka hiperosmotyczna (utrata przytomności). Ten rodzaj śpiączki może wystąpić u pacjentów z cukrzycą, którzy nie otrzymują wystarczających dawek leków.
- większe niż prawidłowe stężenie cukru we krwi (hiperglikemia)
- większe niż prawidłowe stężenie mleczanów we krwi (hiperlaktatemia)

Jeśli do roztworu do infuzji dodawany jest inny lek, zawsze należy zapoznać się z treścią Ulotki dołączonej do opakowania tego leku. W ten sposób pacjent może sprawdzić czy może bezpiecznie stosować dany lek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Pacjent powinien powiadomić lekarza, jeżeli występuje u niego lub kiedykolwiek występował którykolwiek z poniżej wymienionych stanów:
- niewydolność serca
- niewydolność oddechowa (choroba płuc)
- osłabiona czynność nerek
- zmniejszone wytwarzanie moczu (oliguria lub anuria)
- nadmiar wody w organizmie (zatrucie wodne)
- uraz głowy w ciągu ostatnich 24 godzin
- duże ciśnienie wewnątrz czaszki (nadciśnienie wewnątrzczaszkowe)
- udar spowodowany zakrzepem w naczyniach krwionośnych mózgu (udar niedokrwienny) - uczulenie na kukurydzę ( zawiera cukier pochodzący z kukurydzy)

Podczas infuzji tego roztworu, lekarz pobierze próbki krwi i moczu, aby zbadać:
- ilości związków chemicznych, takich jak potas we krwi (stężenie elektrolitów w osoczu)
- ilość cukru (glukozy)

Ponieważ zawiera cukier (glukozę), może powodować zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemię). W takiej sytuacji, lekarz może:
- dostosować szybkość infuzji
- podać insulinę w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi
- jeśli to konieczne, podać dodatkowo potas

Jest to szczególnie ważne:
- jeśli u pacjenta występuje cukrzyca
- jeśli u pacjenta czynność nerek jest nieprawidłowa
- jeśli u pacjenta w ostatnim czasie wystąpił udar (ostry udar niedokrwienny). Zwiększone stężenie cukru we krwi może nasilić objawy udaru oraz mieć wpływ na odzyskanie zdrowia.

Nie wolno podawać leku przez tę samą igłę, co przetoczenia krwi. Może to powodować uszkodzenie czerwonych krwinek lub ich zlepianie.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Działania niepożądane mogą obejmować:
- zmiany w ilości substancji chemicznych w krwi (zaburzenia gospodarki elektrolitowej)
- większe niż prawidłowe stężenie cukru we krwi (hiperglikemia)
- utrata wody z organizmu (odwodnienie) - nadmierne oddawanie moczu (poliuria)
- reakcje nadwrażliwości, obejmujące ciężkie reakcje alergiczne zwane anafilaksją (potencjalne objawy u pacjentów z alergią na k...

Działania niepożądane mogą obejmować:
- zmiany w ilości substancji chemicznych w krwi (zaburzenia gospodarki elektrolitowej)
- większe niż prawidłowe stężenie cukru we krwi (hiperglikemia)
- utrata wody z organizmu (odwodnienie) - nadmierne oddawanie moczu (poliuria)
- reakcje nadwrażliwości, obejmujące ciężkie reakcje alergiczne zwane anafilaksją (potencjalne objawy u pacjentów z alergią na kukurydzę)
- gorączkę - dreszcze
- reakcje związane z techniką podawania leku:
- gorączka (odpowiedź gorączkowa)
- zakażenie w miejscu podania
- miejscowy ból lub reakcja (zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu podania)
- podrażnienie lub zapalenie żyły, do której podawany jest roztwór (zapalenie żyły). Może to wywołać zaczerwienienie, ból lub pieczenie i swędzenie wzdłuż żyły, do której podawany jest roztwór.
- tworzenie się zakrzepów w żyłach (zakrzepica żył) w miejscu infuzji, powodujące ból, puchnięcie lub zaczerwienienie w okolicy zakrzepu.
- wyciek roztworu do przestrzeni okołonaczyniowej (wynaczynienie). Może to uszkodzić
tkanki i prowadzić do tworzenia się blizn.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość