Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Indix SR tabletki o 1 5 mg

Znajdź informacje na temat leku

Indix SR tabletki o 1 5 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Nadciśnienie

0.0
Indix SR tabletki o 1 5 mg
Postać leku: tabletki o    
Substancja czynna: Indapamidum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, zawiera substancję czynną indapamid, należącą do grupy pochodnych sulfonamidowych, o działaniu moczopędnym. Lek powiększa objętość wydalanego moczu, pomagając w ten sposób w obniżeniu ciśnienia tętniczego.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Indix SR:
- jeżeli pacjent ma uczulenie na indapamid, inne leki należące do tej samej grupy związków chemicznych co indapamid, zwane sulfonamidami lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeżeli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności nerek;
- jeżeli u pacjenta występuje zaburzenie czynności mózgu i ośrodkowego układu nerwowego wywołane chorobą ...

Kiedy nie stosować leku Indix SR:
- jeżeli pacjent ma uczulenie na indapamid, inne leki należące do tej samej grupy związków chemicznych co indapamid, zwane sulfonamidami lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeżeli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności nerek;
- jeżeli u pacjenta występuje zaburzenie czynności mózgu i ośrodkowego układu nerwowego wywołane chorobą wątroby (encefalopatia wątrobowa) lub inne ciężkie zaburzenia czynności wątroby;
- jeżeli u pacjenta występuje hipokaliemia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Indix SR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadkach zaburzeń czynności wątroby leki moczopędne mogą powodować encefalopatię wątrobową. Jeżeli wystąpią objawy encefalopatii (zaburzenia świadomości, śpiączka), należy natychmiast przerwać podawanie leku moczopędnego.
Lekarz zaleci okresową kontrolę stężenia elektrolitów we krwi (potas, sód), zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej. Zmniejszone stężenie potasu we krwi wymaga uzupełnienia niedoborów tego pierwiastka.
U pacjentów z cukrzycą należy kontrolować stężenie glukozy we krwi, zwłaszcza, gdy wystąpi zmniejszenie stężenia potasu.
U pacjentów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi mogą częściej występować ataki dny moczanowej.
Podobnie, jak w przypadku leków tiazydowych, indapamid należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, gdyż może dochodzić do zwiększenia stężenia związków azotowych we krwi. Podczas leczenia indapamidem należy okresowo kontrolować czynność nerek.
Należy być świadomym, że substancja czynna zawarta w preparacie może dawać dodatni wynik testu antydopingowego.
Podczas stosowania tiazydowych i tiazydopodobnych leków moczopędnych odnotowano przypadki wystąpienia reakcji nadwrażliwości na światło. Jeżeli taka reakcja wystąpi zaleca się przerwanie leczenia. Gdy konieczne jest ponowne podanie leku, należy chronić skórę przed światłem słonecznym lub sztucznym promieniowaniem ultrafioletowym typu A (UVA).

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Częstość występowania:
Bardzo często: (>=1/10)
Często: (>=l/100 do Niezbyt często: (>=1/l000 do Rzadko: (>=l/10 000 do <1/1000)
Bardzo rzadko: (< l/l0 000)
Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
Bardzo rzadko: małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby białych cia...

Częstość występowania:
Bardzo często: (>=1/10)
Często: (>=l/100 do <l/l0)
Niezbyt często: (>=1/l000 do <l/100)
Rzadko: (>=l/10 000 do <1/1000)
Bardzo rzadko: (< l/l0 000)
Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
Bardzo rzadko: małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby białych ciałek krwi), agranulocytoza (brak granulocytów we krwi), niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna
Zaburzenia układu nerwowego:
Rzadko: zawroty głowy, uczucie nadmiernego zmęczenia, parestezje, bóle głowy Zaburzenia serca:
Bardzo rzadko: niedociśnienie, arytmia Zaburzenia żołądka i jelit:
Niezbyt często: wymioty
Rzadko: nudności, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej
Bardzo rzadko: zapalenie trzustki
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby
Nieznana: możliwość zapoczątkowania encefalopatii wątrobowej w przypadkach zaburzeń czynności wątroby.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Reakcje nadwrażliwości dotyczące głównie skóry, u pacjentów z predyspozycjami do reakcji alergicznych i astmatycznych
Często: wysypka grudkowata-plamista
Niezbyt często: plamica
Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, toksyczna nekroliza naskórka, zespół Stevensa-Johnsona.
Częstość nieznana: możliwość nasilenia uprzednio istniejącego ostrego uogólnionego tocznia rumieniowatego
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Bardzo rzadko: niewydolność nerek.
Badania diagnostyczne
Podczas badań klinicznych, po 4 do 6 tygodni leczenia hipokaliemię ze stężeniem potasu w osoczu
3,4 mmola obserwowano u 10% pacjentów, zaś ze stężeniem <3,2 mmola - u 4% pacjentów. Po 12 tygodniach leczenia indapamidem średnie zmniejszenie stężenia potasu w osoczu wynosiło 0,23 mmol/l.
Bardzo rzadko: hiperkalcemia (zwiększenie stężenia wapnia we krwi)
Nieznana: nadmierna utrata potasu z hipokaliemią, szczególnie ciężką w przypadku pacjentów wysokiego ryzyka.
Hiponatremia (zmniejszenie stężenia sodu we krwi) z towarzyszącą hipowolemią (zmniejszenie objętości krwi krążącej), odpowiedzialna za odwodnienie i niedociśnienie ortostatyczne. Jednoczesna utrata jonów chloru może prowadzić do wtórnej zasadowicy metabolicznej, ale przypadki jej wystąpienia są rzadkie i mają niewielkie nasilenie.
Zwiększenie stężenia kwasu moczowego i glukozy w osoczu krwi podczas leczenia; zastosowanie leków moczopędnych należy dokładnie rozważyć u pacjentów z dną moczanową lub cukrzycą.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Indix SR tabletki o 1 5 mg

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

Nikt jeszcze nie dodał opinii dla tego leku