Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Ibuprofen AFL tabletki drażowane 200 mg

Znajdź informacje na temat leku

Ibuprofen AFL tabletki drażowane 200 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Ból głowy › Bóle menstruacyjne › Bóle mięśniowe, stawowe i kostne, › Bóle po urazach, › Bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie, › Bóle zębów, › Bolesne miesiączkowanie, › Choroba zwyrodnieniowa stawów › Gorączka › Migrena › Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów › Nerwobóle, › Reumatoidalne zapalenie stawów › Zapalenie ucha środkowego

0.0
Ibuprofen AFL tabletki draĹźowane 200 mg
Postać leku: tabletki drażowane    
Substancja czynna: Ibuprofenum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek drażowanych, zawiera substancję czynną ibuprofen z grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Stosowany w bólach różnego pochodzenia, w tym bólach głowy, bolesnych miesiączkach i nerwobólach a także w stanach gorączkowych między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie przyjmować leku
- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli u pacjenta wystąpiła duszność, astma, katar lub pokrzywka po przyjęciu kwasu
acetylosalicylowego (np. aspiryna) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, ponieważ
może u tych pacjentów wywołać podobne objawy...

Kiedy nie przyjmować leku
- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli u pacjenta wystąpiła duszność, astma, katar lub pokrzywka po przyjęciu kwasu
acetylosalicylowego (np. aspiryna) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, ponieważ
może u tych pacjentów wywołać podobne objawy niepożądane;
- jeśli u pacjenta wystąpiło kiedykolwiek przedziurawienie (perforacja) ściany żołądka lub jelita,
związane ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);
- jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek wystąpiła choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie w przewodzie pokarmowym; - jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby lub nerek;
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;
- jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory
COX-2, jak celekoksyb lub etorykoksyb;
- jeśli pacjentka jest w III trymestrze ciąży;
- jeśli pacjent ma skazę krwotoczną (zaburzenia krzepnięcia krwi).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy zwrócić się do lekarza:
- jeśli u pacjenta występują niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy (ang. SLE) lub mieszana choroba tkanki łącznej);
- jeśli pacjent ma choroby żołądka i (lub) jelit (np.: przewlekłe zapalenie jelit, wrzodziejące zapalenie dwunastnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna objawiająca się m.in. przewlekłą biegunką), choroby odbytu i odbytnicy, ponieważ zwiększa się ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego;
- jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenia czynności serca w wyniku zatrzymywania płynów;
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i wątroby;
- jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia); - jeśli pacjent przyjmuje dodatkowo inne leki (szczególnie leki przeciwzakrzepowe, moczopędne, nasercowe, kortykosteroidy);
- jeśli pacjent ma astmę oskrzelową lub alergię (występująca aktualnie lub w przeszłości), ponieważ po przyjęciu leku może wystąpić skurcz oskrzeli;
- jeśli pacjent ma choroby przewodu pokarmowego, szczególnie jeśli ukończył 65 lat, powinien poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach dotyczących przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu, bólach), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia. Tacy pacjenci powinni stosować jak najmniejszą skuteczną dawkę leku.

Przyjmowanie leków takich jak może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru mózgu. Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku zwiększa ryzyko. Dlatego nie należy stosować większych dawek leku i dłuższego czasu leczenia niż jest to zalecane.
Jeśli objawy się utrzymują, nasilają lub nie ustąpią po 3 dniach lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjent ma chore serce, przeszedł udar mózgu lub istnieje ryzyko wystąpienia tych chorób (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu), przed zastosowaniem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

U pacjentów w podeszłym wieku dawkę leku można zmniejszyć, stosując najmniejszą możliwą dawkę terapeutyczną przez najkrótszy możliwy okres, w celu zmniejszenia ryzyka występowania działań niepożądanych.

Należy zachować ostrożność stosując jednocześnie lek u pacjentów, stosujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe jak acenokumarol lub leki antyagregacyjne jak kwas acetylosalicylowy.

Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może spowodować uszkodzenie nerek, a nawet niewydolność nerek (nefropatia postanalgetyczna).
Jeśli u pacjenta wystąpiła wysypka skórna, uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej lub inne ciężkie reakcje skórne (zapalenie skóry złuszczające, zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksycznorozpływna naskórka), lub inne objawy nadwrażliwości, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
Największe ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji występuje na początku terapii, w większości przypadków w pierwszym miesiącu stosowania leku.

Dzieci Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi:
- wysypka, silne puchnięcie twarzy, ust lub gardła utrudniające oddychanie, mówienie lub przełykanie, zmniejszenie ciśnienia krwi, wolne lub szybkie tętno, bladość, niepokój, pocenie się, zawroty głowy, skurcz oskrzeli, utrata przytomności, zatrzymanie oddechu i pracy serca;
- krwawienie z przewodu pokarmowego (wymioty zawierające k...

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi:
- wysypka, silne puchnięcie twarzy, ust lub gardła utrudniające oddychanie, mówienie lub przełykanie, zmniejszenie ciśnienia krwi, wolne lub szybkie tętno, bladość, niepokój, pocenie się, zawroty głowy, skurcz oskrzeli, utrata przytomności, zatrzymanie oddechu i pracy serca;
- krwawienie z przewodu pokarmowego (wymioty zawierające krew lub fusowatą treść -podobną do fusów z kawy, czarny stolec lub krew w stolcu).

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000):
- ból brzucha, nudności, niestrawność (uczucie gniecenia w żołądku, wzdęcia, odbijanie, zgaga, zaparcia); - bóle głowy; - pokrzywka, świąd;
- zaburzenia widzenia (podwójne, niewyraźne widzenie, mroczki, zaburzenia widzenia barwnego).

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):
- biegunka, wzdęcia, zaparcia i wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka;
- zawroty głowy, bezsenność, zmęczenie; - pobudzenie, drażliwość;
- obrzęki.

Bardzo rzadko ( (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):
- szumy uszne, zaburzenia słuchu;
- choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy;
- krwawienie z przewodu pokarmowego (spowodowane przedziurawieniem ściany żołądka lub jelita); czasem ze skutkiem śmiertelnym, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku;
- wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej;
- nasilenie objawów zapalenia jelita grubego i choroby Crohna;
- nadciśnienie;
- niewydolność serca;
- niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych;
- zmniejszenie ilości wydalanego moczu;
- zwiększenie stężenia sodu we krwi (powoduje obrzęki);
-zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania leku; - znaczne zmniejszenie liczby wszystkich krwinek (anemia, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, znaczne wyczerpanie, krwawienia z nosa lub wylewy podskórne;
- rumień wielopostaciowy (sino - czerwone plamy na skórze, niekiedy z pęcherzami);
- toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, występowanie na skórze i (lub) błonach śluzowych pęcherzy, które po pęknięciu tworzą bolesne rany, często równocześnie występuje gorączka, ból mięśni i stawów (jest to tzw. zespół Stevensa-Johnsona); - złuszczanie się dużych powierzchni naskórka i jego martwica;
- toczeń rumieniowaty układowy (przewlekła choroba spowodowana zaburzeniami układu odpornościowego, obejmująca wiele narządów);
- mieszana choroba tkanki łącznej;
- sztywność karku, bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka, zaburzenia orientacji (są to objawy jałowego zapalenia opon mózgowych);
- ciężkie reakcje nadwrażliwości: obrzęk twarzy, języka i krtani utrudniajacy oddychanie, mówienie lub przełykanie, duszność, przyspieszone tętno, zmniejszenie ciśnienia krwi lub wstrząs, nasilenie objawów astmy.

W pojedynczych przypadkach występowały: depresja, reakcje psychotyczne.

Przyjmowanie takich leków, jak może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Ibuprofen AFL tabletki drażowane 200 mg

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

Nikt jeszcze nie dodał opinii dla tego leku

Podobne na:

Ból głowy › Apap Przeziębienie Fast tabletki musujące 500 mg + 300 mg › Ibupar tabletki powlekane 200 mg

Bóle menstruacyjne › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg

Bóle mięśniowe, stawowe i kostne, › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg

Bóle po urazach, › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg

Bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie, › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg

Bóle zębów, › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg

Bolesne miesiączkowanie, › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg

Choroba zwyrodnieniowa stawów › Naproxen Emo żel 100 mg/g › Ibuprofen-Pabi tabletki powlekane 200 mg

Gorączka › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg

Migrena › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg

Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów › Ibuprofen-Pabi tabletki powlekane 200 mg › Naproxen 250 Hasco tabletki 250 mg

Nerwobóle, › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg

Reumatoidalne zapalenie stawów › Ibuprofen-Pabi tabletki powlekane 200 mg › Naproxen 250 Hasco tabletki 250 mg

Zapalenie ucha środkowego › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg