Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Haemoctin 1000 proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m.

Znajdź informacje na temat leku

Haemoctin 1000 proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m. pokaż opinie (0)

Wskazania: › Hemofilia › Lek hematologiczny › Lek przeciwkrwotoczny

0.0
Haemoctin 1000 proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m.
Postać leku: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań    
Substancja czynna: Factor VIII coagulationis humanus    
Lek dostępny na receptę

Lek przeciwkrwotoczny wytwarzany z osocza ludzkiego. Zawiera VIII czynnik krzepnięcia konieczny do prawidłowego procesu krzepnięcia krwi. Stosowany do zatrzymania krwawienia, do leczenia i profilaktyki krwawień u pacjentów z hemofilią A (wrodzonym niedoborem czynnika VIII). Nie zawiera czynnika von Willebranda w ilościach skutecznych farmakologicznie, w związku z tym nie jest przeznaczony do leczenia choroby von Willebranda.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na VIII czynnik krzepnięcia lub którykolwiek z pozostałych składników.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek

- Po wielokrotnym stosowaniu koncentratów czynnika VIII.
- W takim przypadku możliwe jest, że układ odpornościowy pacjenta wytwarza przeciwciała (inhibitory) przeciwko czynnikowi VIII. Takie...

Kiedy nie stosować leku

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na VIII czynnik krzepnięcia lub którykolwiek z pozostałych składników.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek

- Po wielokrotnym stosowaniu koncentratów czynnika VIII.
- W takim przypadku możliwe jest, że układ odpornościowy pacjenta wytwarza przeciwciała (inhibitory) przeciwko czynnikowi VIII. Takie inhibitory mogą mieć wpływ na skuteczność leku. Lekarz prowadzący powinien regularnie kontrolować pacjenta przy użyciu testu biologicznego (testu Bethesda) pod kątem wytwarzania inhibitorów. Obecność takich inhibitorów czynnika VIII oznacza brak sukcesu leczenia. Liczba inhibitorów w organizmie jest wyrażana w jednostkach Bethesda (j.B.) na ml osocza krwi. Ryzyko wytworzenia inhibitorów jest zależne od podawania czynnika VIII i jest najwyższe w czasie pierwszych 20 dni podawania. Inhibitory są rzadko wytwarzane po okresie 100 dni podawania.
- W celu zminimalizowania ryzyka infekcji.
- Gdy produkty lecznicze wytwarzane są z ludzkiej krwi lub osocza, podejmowane są określone działania, aby zapobiec przenoszeniu zakażeń na pacjentów. Obejmują one staranny dobór dawców krwi i osocza, aby zapewnić wykluczenie dawców, którzy mogą być nosicielami zakażeń, jak również badania wszystkich pobranych próbek i puli osocza w celu wykrycia obecności wirusów/zakażeń. Pula osocza składa się z osocza krwi pobranego od wielu dawców. Producenci tych produktów wdrożyli również do procesu przetwarzania krwi lub osocza etapy mające na celu inaktywację lub usunięcie wirusów. Mimo tych działań, w przypadku podawania leków przygotowanych z ludzkiej krwi lub osocza, nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia zakażenia. Dotyczy to również nieznanych lub nowo odkrytych wirusów lub innych rodzajów infekcji.
- Podejmowane środki są uważane za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak wirus ludzkiego niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (WZW B) i wirus zapalenia wątroby typu C (WZW C), jak i bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A (WZW A).
Eliminacja/inaktywacja wirusów może mieć ograniczoną skuteczność wobec innych wirusów bezotoczkowych, takich jak parwowirus B19. Parwowirus B19 jest przyczyną rumienia zakaźnego. Zakażenie parwowirusem B19 może być groźne dla kobiet w ciąży (zakażenie płodu) i dla osób, których układ odpornościowy jest osłabiony lub którzy wytwarzają większe ilości krwinek czerwonych (np. niedokrwistość hemolityczna).
- Zdecydowanie zaleca się, aby w każdym przypadku otrzymywania dawki leku odnotować nazwę i numer serii produktu, aby ustalić w przyszłości stosowane serie leku.
- Lekarz prowadzący może zalecić rozważenie przez pacjenta szczepienia przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu A i B, jeśli pacjent regularnie/wielokrotnie przyjmuje produkty zawierające czynnik VIII wytwarzany z osocza ludzkiego.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

- Rzadko obserwowano reakcje nadwrażliwości lub alergiczne (mogące obejmować łagodne zaczerwienienie skóry, uczucie pieczenia i kłucia w miejscu infuzji, dreszcze, nagłe zaczerwienienie twarzy, miejscową lub obejmującą całe ciało p...

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

- Rzadko obserwowano reakcje nadwrażliwości lub alergiczne (mogące obejmować łagodne zaczerwienienie skóry, uczucie pieczenia i kłucia w miejscu infuzji, dreszcze, nagłe zaczerwienienie twarzy, miejscową lub obejmującą całe ciało pokrzywkę, ból głowy, wysypkę, niedociśnienie, senność, nudności, niepokój ruchowy, tachykardię, uczucie ucisku w klatce piersiowej, mrowienie, wymioty, świszczący oddech). W niektórych przypadkach reakcje alergiczne mogą prowadzić do wstrząsu alergicznego (tak zwanej anafilaksji). W rzadkich przypadkach obserwowano wystąpienie gorączki. U pacjentów z hemofilią typu A mogą wytworzyć się przeciwciała neutralizujące (inhibitory) przeciwko czynnikowi VIII. W przypadku wytworzenia takich inhibitorów stan będzie objawiał się jako niewystarczająca odpowiedź kliniczna. W takim przypadku zaleca się skontaktowanie z wyspecjalizowanym ośrodkiem leczenia hemofilii.
- W celu oceny działań niepożądanych stosowane są następujące określenia częstości występowania:

Bardzo często: 1/10
Często: 1/100 do <1/10
Niezbyt często: 1/1 000 do <1/100
Rzadko: 1/10 000 do <1/1 000
Bardzo rzadko: <1/10 000, łącznie z pojedynczymi przypadkami


Z badań klinicznych, badań nieinterwencyjnych, spontanicznych doniesień i regularnego przeszukiwania literatury zgłaszano następujące działania niepożądane produktu, 500 i 1000:


Zaburzenia układu nerwowego Krwawienie w mózgu - bardzo rzadko
Zaburzenia krwi i układu chłonnego Niedokrwistość - bardzo rzadko
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Osutka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry - bardzo rzadko
Badania diagnostyczne Dodatni wynik badania na obecność przeciwciał przeciwko czynnikowi VIII - bardzo rzadko

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość