Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Farmorubicin PFS roztwór do wstrzykiwań i infuzji 2 mg/ml (10 mg/5 ml 50 mg/25 ml 200 mg/100 ml)

Znajdź informacje na temat leku

Farmorubicin PFS roztwór do wstrzykiwań i infuzji 2 mg/ml (10 mg/5 ml 50 mg/25 ml 200 mg/100 ml) pokaż opinie (0)

Wskazania: › Białaczka › Chłoniaki nieziarnicze złośliwe › Mięsaki tkanek miękkich › Niedrobnokomórkowy rak płuc › Nowotwory głowy i szyi › Rak jajnika › Rak odbytnicy › Rak okrężnicy › Rak pęcherza moczowego › Rak piersi › Rak połączenia przełykowo-żołądkowego › Rak trzustki › Rak żołądka › Szpiczak mnogi › Ziarnica złośliwa

0.0
Farmorubicin PFS roztwór do wstrzykiwań i infuzji 2 mg/ml (10 mg/5 ml 50 mg/25 ml 200 mg/100 ml)
Postać leku: roztwór do wstrzykiwań i infuzji    
Substancja czynna: Epirubicini hydrochloridum    
Lek stosowany wyłącznie w leczeniu zamkniętym

FARMORUBICIN PFS ma postac roztworu do zastrzyków i infuzji. Lek jest cytotoksycznym antybiotykiem o właściwościach przeciwnowotworowych. Stosowany w leczeniu różnego rodzaju nowotworów takich jak rak pęcherza moczowego wywodzący się z komórek nabłonka przejściowego, rak piersi wczesny, rak piersi zaawansowany i (lub) z przerzutami, rak żołądka, nowotwory głowy i szyi, białaczka niedrobnokomórkowy oraz drobnokomórkowy rak płuca, chłoniaki nieziarnicze złośliwe, ziarnica złośliwa, szpiczak mnogi, rak jajnika, rak trzustki w leczeniu skojarzonym wg schematu PEFG (cisplatyna, epirubicyna, 5-fluorouracyl i gemcytabina), rak okrężnicy i odbytnicy, mięsaki tkanek miękkich. Stosowany także w chemioterapii paliatywnej raka połączenia przełykowo-żołądkowego.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same. Lek stosowany wyłącznie w leczeniu zamkniętym.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku FARMORUBICIN PFS
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na epirubicynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- , inne antracykliny lub antracenodiony,
- w okresie karmienia piersią.

Dożylne podanie leku FARMORUBICIN PFS jest przeciwwskazane u pacjentów:
- z długotrwałym zahamowaniem czynności szpiku,
- z ciężką niewydolnością wątroby,
- z cię...

Kiedy nie stosować leku FARMORUBICIN PFS
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na epirubicynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- , inne antracykliny lub antracenodiony,
- w okresie karmienia piersią.

Dożylne podanie leku FARMORUBICIN PFS jest przeciwwskazane u pacjentów:
- z długotrwałym zahamowaniem czynności szpiku,
- z ciężką niewydolnością wątroby,
- z ciężką niewydolnością mięśnia sercowego,
- ze świeżym zawałem serca,
- z ciężką arytmią,
- po przebytym leczeniu maksymalnymi skumulowanymi dawkami leku FARMORUBICIN PFS i (lub) innymi antracyklinami lub antracenedionami,
- z ostrymi zakażeniami ogólnoustrojowymi,
- z dusznicą bolesną niestabilną,
- z kardiomiopatią.

Dopęcherzowe podanie leku FARMORUBICIN PFS jest przeciwwskazane u pacjentów:
- z zakażeniem dróg moczowych,
- z zapaleniem pęcherza moczowego,
- z krwiomoczem,
- z inwazyjnymi nowotworami naciekającymi pęcherz moczowy,
- u których występują trudności w założeniu cewnika.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Możliwe działania niepożądane określono jako występujące:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób)
- mielosupresja (zmiany w obrazie krwi - zmniejszenie liczby leukocytów, granulocytów, granulocytów obojętnochłonnych, niedokrwistość, gorączka neutropeniczna)
- wypadanie włosów
- czerwone zabarwienie moczu 1-2 dni po podaniu leku.

Często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na...

Możliwe działania niepożądane określono jako występujące:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób)
- mielosupresja (zmiany w obrazie krwi - zmniejszenie liczby leukocytów, granulocytów, granulocytów obojętnochłonnych, niedokrwistość, gorączka neutropeniczna)
- wypadanie włosów
- czerwone zabarwienie moczu 1-2 dni po podaniu leku.

Często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób)
- zakażenia
- brak łaknienia
- odwodnienie
- uderzenia gorąca
- zapalenie błon śluzowych
- zapalenie przełyku
- zapalenie jamy ustnej
- wymioty
- biegunka
- nudności
- rumień w miejscu podania
- chemiczne zapalenie pęcherza moczowego, czasem z krwawieniem było obserwowane po podaniu dopęcherzowym.

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób)
- trombocytopenia (mała liczba płytek krwi)
- zapalenie żył
- zakrzepowe zapalenie żył.

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób)
- ostra białaczka limfoblastyczna
- ostra białaczka mieloblastyczna
- reakcja anafilaktyczna
- zwiększone stężenie kwasu moczowego
- zawroty głowy
- zastoinowa niewydolność serca (duszność, obrzęki, powiększenie wątroby, wodobrzusze, obrzęk płuc, wysięk opłucnowy, rytm cwałowy)
- działania toksyczne na serce objawiające się np. nieprawidłowościami w badaniu EKG, zaburzeniami rytmu serca, kardiomiopatią
- tachykardia komorowa (szybka częstość akcji serca)
- bradykardia (wolna częstość akcji serca)
- blok przedsionkowo-komorowy
- blok odnogi pęczka Hisa
- pokrzywka
- brak miesiączki
- brak plemników w nasieniu
- złe samopoczucie
- osłabienie
- gorączka
- dreszcze
- zmiany stężenia enzymów nazywanych aminotransferazami.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) - wstrząs septyczny
- posocznica
- zapalenie płuc
- krwotok i niedotlenienie tkanek na skutek mielosupresji (zahamowania czynności szpiku kostnego)
- zapalenie spojówek
- zapalenie rogówki
- wstrząs
- powikłania zakrzepowo-zatorowe, w tym zatorowość płucna
- objawy dotyczące przewodu pokarmowego: odczucie bólu i pieczenia, nadżerki, owrzodzenia, krwawienie
- przebarwienia błony śluzowej jamy ustnej
- miejscowe działanie toksyczne
- wysypka
- swędzenie
- zmiany skórne
- rumień
- zaczerwienienie
- nadmierna pigmentacja skóry i paznokci
- nadwrażliwość skóry poddanej wcześniej promieniowaniu (wystąpienie odczynu zapalnego skóry po podaniu leku w miejscu wcześniej naświetlanym)
- nadwrażliwość na światło
- bezobjawowe zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory serca.

Ponieważ po podaniu dopęcherzowym wchłaniana jest jedynie niewielka ilość składnika czynnego, ciężkie ogólnoustrojowe działania niepożądane leku, podobnie jak reakcje alergiczne, występują rzadko. Często obserwuje się reakcje miejscowe, takie jak uczucie pieczenia i częste oddawanie moczu (częstomocz). Rzadko obserwowano bakteryjne lub chemiczne zapalenie pęcherza moczowego. Te działania niepożądane mają zazwyczaj charakter odwracalny.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Farmorubicin PFS roztwór do wstrzykiwań i infuzji 2 mg/ml (10 mg/5 ml 50 mg/25 ml 200 mg/100 ml)

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

Nikt jeszcze nie dodał opinii dla tego leku

Podobne na:

Białaczka › Fludara Oral tabletki powlekane 10 mg › Fludarabine Teva koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 25 mg/ml

Chłoniaki nieziarnicze złośliwe › Farmorubicin R.D. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg › Farmorubicin R.D. proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg

Mięsaki tkanek miękkich › Bioepicyna proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg › Bioepicyna roztwór do wstrzykiwań i infuzji dożylnych oraz do podawania do pęcherza moczowego 2 mg/ml

Niedrobnokomórkowy rak płuc › Vinorayne koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml › Gemcitabine Hospira proszek do sporządzania roztworu do infuzji 1 g

Nowotwory głowy i szyi › Cisplatin Teva koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 5 mg/ml › Cisplatin Teva koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml

Rak jajnika › Paclitaxel WZF proszek i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu do infuzji 6 mg/ml › Paclitaxelum TEVA koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml

Rak odbytnicy › Irinotecan Hospira koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml › Platox 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji proszek do sporządzania roztworu do infuzji 5 mg/ml

Rak okrężnicy › Platox 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji proszek do sporządzania roztworu do infuzji 5 mg/ml › Capticil koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml

Rak pęcherza moczowego › Biorubina roztwór do wstrzykiwań i infuzji dożylnych oraz do podawania do pęcherza moczowego 2 mg/ml › Biorubina liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg

Rak piersi › Paclitaxel WZF proszek i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu do infuzji 6 mg/ml › Paclitaxelum TEVA koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml

Rak połączenia przełykowo-żołądkowego › Farmorubicin R.D. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg › Farmorubicin R.D. proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg

Rak trzustki › Gemcitabine Hospira proszek do sporządzania roztworu do infuzji 1 g › Gemcitabine Hospira proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2 g

Rak żołądka › Epirubicin-EBEWE koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml › Episindan roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml

Szpiczak mnogi › Pamitor koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 15 mg/ml › Epirubicin-EBEWE koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml

Ziarnica złośliwa › Holoxan roztwór do infuzji 40 mg/ml › Xorucin proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg