Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Famogast tabletki powlekane 40 mg

Znajdź informacje na temat leku

Famogast tabletki powlekane 40 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Choroba refluksowa przełyku › Wrzody żołądka lub dwunastnicy › Zwspół Zollingera - Ellisona

0.0
Famogast tabletki powlekane 40 mg
Postać leku: tabletki powlekane    
Substancja czynna: Famotidinum    
Lek dostępny na receptę

Lek w postaci tabletek powlekanych, zawiera substancję czynną famotydynę, należącą do grupy leków blokujących receptory histaminowe H2, znajdujące się w ścianie komórek okładzinowych żołądka. Lek ogranicza wydzielanie kwasu solnego. Stosowany w chorobie wrzodowej dwunastnicy, w tym w zapobieganiu jej nawrotom, w stanach chorobowych powiązanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego, w chorobie wrzodowej żołądka, chorobie refluksowej przełyku. Lek stosuje się także w zapobieganiu nawrotom choroby refluksowej przełyku oraz wystąpieniu nadżerek lub owrzodzeń w przebiegu choroby refluksowej przełyku.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Nie stosować leku
- jeśli występują lub wystąpiły kiedykolwiek w przeszłości reakcje uczuleniowe na substancję czynną famotydynę lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych leku, lub na inne leki z grupy antagonistów receptorów H2.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane

Objawy niepożądane pogrupowano następująco, w zależności od częstości występowania:
- bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów;
- często: rzadziej niż u 1 na 10 ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów;
- niezbyt często: rzadziej niż u 1 na 100 ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów;
- rzadko: rzadziej niż u 1 na 1000 ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów;
- bardzo rzadko: rzadzie...

Objawy niepożądane pogrupowano następująco, w zależności od częstości występowania:
- bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów;
- często: rzadziej niż u 1 na 10 ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów;
- niezbyt często: rzadziej niż u 1 na 100 ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów;
- rzadko: rzadziej niż u 1 na 1000 ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów;
- bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach.
Niezbyt często
Zaburzenia układu nerwowego
zmęczenie, przemijające zaburzenia psychiczne, takie jak: depresja, dezorientacja, splątanie, niepokój, pobudzenie i halucynacje.
Zaburzenia żołądka i jelit
nudności, wymioty, dyskomfort lub bóle w obrębie jamy brzusznej, anoreksja, suchość w ustach.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka cholestatyczna.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
wysypka, świąd, pokrzywka.
Zaburzenia układu immunologicznego
ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja), obrzęk naczyniowo-ruchowy i inne reakcje alergiczne.
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe
bóle stawowe i mięśniowe, kurcze mięśniowe.
Rzadko
Zaburzenia układu nerwowego
bóle głowy, zawroty głowy.
Zaburzenia żołądka i jelit
zaparcia i biegunki.
Bardzo rzadko
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
martwica toksyczno-rozpływna naskórka.
Zaburzenia serca
blok przedsionkowo-komorowy.
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn), która ustępuje po odstawieniu leku.
Obserwowano rzadkie przypadki leukopenii (zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi), pancytopenii (zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi), trombocytopenii (zmniejszenie liczby płytek krwi) i agranulocytozy (zanik granulocytów we krwi) oraz nasilenia istniejącej choroby wątroby. Nie potwierdzono jednak związku przyczynowego pomiędzy leczeniem famotydyną a występowaniem tych działań niepożądanych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość