Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Dacarbazin TEVA proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 200 mg

Znajdź informacje na temat leku

Dacarbazin TEVA proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 200 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Choroba Hodgkina › Czerniak › Mięsak tkanek miękkich

0.0
Dacarbazin TEVA proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 200 mg
Postać leku: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji    
Substancja czynna: Dacarbazinum    
Lek stosowany wyłącznie w leczeniu zamkniętym

Lek Dacarbazin ma postać proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (zastrzyków lub kroplówek). Jest to lek onkologiczny, stosowany w chemioterapii. Lek ten powstrzymuje rozwój i rozmnażanie się komórek nowotworowych. Lek Dacarbazin leczy jeden z bardziej niebezpiecznych i agresywnych rodzajów raka - przerzuty czerniaka złośliwego. W połączeniu z innymi lekami lek ten stosuje się w leczeniu innych rodzajów nowotworów.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same. Lek stosowany wyłącznie w leczeniu zamkniętym.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Dacarbazin TEVA:
- w przypadku znanej nadwrażliwości na dakarbazynę lub na którykolwiek ze składników leku;
- w okresie ciąży i karmienia piersią;
- w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek;
- w przypadku jednoczesnego stosowania ze szczepionką przeciwko żółtej febrze, z fenytoiną stosowaną w profilaktyce oraz z żywymi atenuowanymi szczepionkami.
Kiedy zach...

Kiedy nie stosować leku Dacarbazin TEVA:
- w przypadku znanej nadwrażliwości na dakarbazynę lub na którykolwiek ze składników leku;
- w okresie ciąży i karmienia piersią;
- w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek;
- w przypadku jednoczesnego stosowania ze szczepionką przeciwko żółtej febrze, z fenytoiną stosowaną w profilaktyce oraz z żywymi atenuowanymi szczepionkami.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Dacarbazin TEVA:

Dakarbazyna może hamować czynność krwiotwórczą szpiku kostnego, co jest jej najczęstszym działaniem toksycznym. W czasie stosowania dakarbazyny może dochodzić do zmniejszenia liczby krwinek białych i płytek krwi, jak również do niedokrwistości. Z tego względu lekarz może zalecić kontrolę liczby białych i czerwonych krwinek oraz płytek krwi lub może zadecydować o czasowym zawieszeniu bądź przerwaniu terapii. Dakarbazyna może działać toksycznie na czynność wątroby, zwłaszcza podczas jednoczesnego jej podawania z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Lekarz może zalecić kontrolę rozmiaru i czynności wątroby, jak również liczby białych krwinek.
Dakarbazyna może być podawana wyłącznie pod nadzorem lekarza onkologa, mającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej. Lekarz zapewni kontrolę obrazu krwi.
Lek może wykazywać silne, nawet zagrażające życiu, szkodliwe działanie na czynność krwiotwórczą szpiku i czynność wątroby oraz powodować zaburzenia żołądkowo- jelitowe. Z tego względu lekarz zaleci podawanie leku w warunkach szpitalnych, gdzie możliwa jest częstsza kontrola pacjenta.
Podczas chemioterapii należy unikać leków działających toksycznie na wątrobę oraz alkoholu.
W celu zmniejszenia częstości zaburzeń żołądkowo- jelitowych lekarz może zalecić stosowanie leków przeciwwymiotnych.
Podanie leku poza naczynie może spowodować uszkodzenie tkanki i ostry ból. Podczas przygotowania roztworu lub jego podawania, należy unikach kontaktu leku ze skórą i oczami.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane


Poniżej podano możliwe działania niepożądane dakarbazyny w zależności od częstości występowania.
Częstotliwość występowania określono następująco: często (obserwowane częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów), niezbyt często (obserwowane częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów), rzadko (obserwowane częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 10...


Poniżej podano możliwe działania niepożądane dakarbazyny w zależności od częstości występowania.
Częstotliwość występowania określono następująco: często (obserwowane częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów), niezbyt często (obserwowane częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów), rzadko (obserwowane częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów), bardzo rzadko (obserwowane rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów, łącznie z pojedynczymi przypadkami).

Często: niedokrwistość, zmniejszenie liczby krwinek białych, zmniejszenie liczby płytek krwi; uszkodzenie szpiku kostnego; brak łaknienia, nudności, wymioty.

Niezbyt często: bóle głowy, napady drgawkowe, zaburzenia czucia w obrębie twarzy, letarg; zaczerwienienie twarzy; wzrost stężenia enzymów wątrobowych (transaminaz - AST, ALT, fosfatazy alkalicznej, dehydrogenazy mleczanowej - LDH); uszkodzenie wątroby, zakrzepica żyły wątrobowej, martwica wątroby, zespół Budd- Chiari (w tym potencjalnie przypadki śmiertelne); zaburzenia czynności nerek ze wzrostem kreatyniny i mocznika we krwi; wypadanie włosów, zaburzenia widzenia, przebarwienia skóry; objawy grypopodobne, złe samopoczucie, uczucie ogólnego zmęczenia, rozbicia.

Rzadko: splątanie; biegunka; reakcje wrażliwości na światło; podrażnienie w miejscu podania.
Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości; rumień, pokrzywka, wysypka plamkowo- grudkowa.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość