Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Cladostad 100 mg kapsułki kapsułki twarde 100 mg

Znajdź informacje na temat leku

Cladostad 100 mg kapsułki kapsułki twarde 100 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Grzybicze zakażenia jamy ustnej › Zakażenia paznokci › Zakażenia pochwy powodujące pleśniawki › Zakażenia skóry

0.0
Cladostad 100 mg kapsułki kapsułki twarde 100 mg
Postać leku: kapsułki twarde    
Substancja czynna: Itraconazolum    
Lek dostępny na receptę

Lek Cladostad ma postać kapsułek. Lek ten jest lekiem przeciwgrzybiczym, zwalcza zakażenia powodowane przez grzyby chorobotwórcze oraz drożdżaki. Infekcje grzybicze mogą atakować różne części ciała i narządy, ale najczęściej dotykają skóry, paznokci i śluzówek.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Cladostad
- Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na itrakonazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Cladostad.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub może zajść w ciążę chyba, że lekarz wyraźnie zalecił jego stosowanie.
- Jeśli pacjent ma lub miał objawy niewydolność serca.
- Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z leków podanych poniżej:
- terfen...

Kiedy nie stosować leku Cladostad
- Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na itrakonazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Cladostad.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub może zajść w ciążę chyba, że lekarz wyraźnie zalecił jego stosowanie.
- Jeśli pacjent ma lub miał objawy niewydolność serca.
- Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z leków podanych poniżej:
- terfenadyna, astemizol lub mizolastyna (leki przeciwhistaminowe stosowane do leczenia kataru siennego):
- cyzapryd (stosowany w leczeniu choroby refluksowej, niestrawności lub zmniejszonej motoryki żołądka);
- chinidyna lub dofetylid (stosowane w leczeniu nieregularnego rytmu serca) lub beprydyl (stosowany w leczeniu różnych chorób serca);
- pimozyd lub sertindol (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych);
- lewacetylometadol (stosowane w leczeniu osób uzależnionych od opioidów);
- symwastatyna, atorwastatyna i lowastatyna (stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi);
- triazolam (lek uspokajający);
- doustnie podawany midazolam (lek przeciwlękowy);
- alkaloidy sporyszu takie, jak
- dihydroergotamina i ergotamina (stosowane do leczenia migreny);
- ergometryna (ergonowina) i metyloergometryna (metyloergonowina) używane po porodzie
- eletryptan (stosowany w leczeniu migrenowego bólu głowy);
- nizlodypina (lek stosowany do leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi).

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądaneNależy PRZERWAĆ stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli:
- wystąpi obrzęk skóry, twarzy i warg lub strun głosowych, języka i gardła, powodujący trudności w oddychaniu [obrzęk naczynioruchowy, reakcje alergiczne (z nadwrażliwości), w tym anafilaksja];
- wystąpi ciężka i zagrażająca życiu reakcja alergiczna dotycząca skóry, jamy ustnej, oczu i innych wilgotnych powierz...Należy PRZERWAĆ stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli:
- wystąpi obrzęk skóry, twarzy i warg lub strun głosowych, języka i gardła, powodujący trudności w oddychaniu [obrzęk naczynioruchowy, reakcje alergiczne (z nadwrażliwości), w tym anafilaksja];
- wystąpi ciężka i zagrażająca życiu reakcja alergiczna dotycząca skóry, jamy ustnej, oczu i innych wilgotnych powierzchni skóry (zespół Stevensa-Johnsona); inne objawy obejmują gorączkę, dreszcze, ból głowy i uczucie zmęczenia.

Najczęściej występujące działania niepożądane to:
- działania niepożądane związane z przewodem pokarmowym (gastroenterologiczne)
- działania niepożądane dotyczące wątroby
- działania niepożądane dotyczące skóry (dermatologiczne)

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent zauważy którekolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych

Występujące często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):
- nudności
- ból brzucha
- wysypka skórna

Występujące niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):
- zaburzenia miesiączkowania (cyklu miesiączkowego)
- ból głowy
- zawroty głowy
- wymioty
- biegunka
- zaparcia
- zaburzenia smaku
- gazy
- wypadanie włosów
- pokrzywka
- Świąd
- uczucie drętwienia (parestezje)
- obrzęk na skutek gromadzenia się płynu pod skórą (obrzęk)
- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
- reakcje nadwrażliwości

Występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
- zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia)
- dzwonienie w uszach (szumy uszne)
- zaburzenia widzenia
- częstsza potrzeba oddawania moczu (opróżniania pęcherza)
- gorączka
- zwiększenie wartości wyników badań czynności wątroby. Wartości te powracają do normy po zakończeniu leczenia.
- zapalenie trzustki
- niedoczulica (osłabienie czucia powierzchniowego)

Częstość nieznana (nie można ustaliś częstości na podstawie dostępnych danych):
- zmniejszona liczba krwinek białych (neutropenia) i płytek krwi (trombocytopenia)
- ciężkie reakcje alergiczne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, leukocytoklastyczne zapalenie naczyń)
- choroba posurowicza
- obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna, która powoduje obrzęk twarzy lub gardła)
- reakcje alergiczne (z nadwrażliwości), obejmujące anafilaksję i reakcje rzekomoanafilaktyczne
- małe stężenia potasu we krwi (hipokaliemia)
- zwiększone stężenia lipidów we krwi (hipertriglicerydemia)
- zaburzenia nerwów, mogące powodować osłabienie, mrowienie lub drętwienie (neuropatia obwodowa)
- problemy z sercem, mogące powodować duszność lub obrzęki wokół kostek nóg (zastoinowa niewydolność serca)
- obrzęk płuc
- nagła ciężka niewydolność wątroby (ostra śmiertelna niewydolność wątroby)
- ciężkie uszkodzenie wątroby (ciężka hepatotoksyczność)
- zapalenie wątroby
- nadwrażliwość na światło
- nietrzymanie moczu
- zaburzenia wzwodu u mężczyzn
- utrata słuchu (może być trwała)
- zaburzenia widzenia, w tym nieostre widzenie lub podwójne widzenie
- ból mięśni, ból stawów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Cladostad 100 mg kapsułki kapsułki twarde 100 mg

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

Nikt jeszcze nie dodał opinii dla tego leku