Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Citabax 10 tabletki powlekane 10 mg

Znajdź informacje na temat leku

Citabax 10 tabletki powlekane 10 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Depresja › Zaburzenia lękowe

0.0
Citabax 10 tabletki powlekane 10 mg
Postać leku: tabletki powlekane    
Substancja czynna: Citalopramum    
Lek dostępny na receptę

Lek Citabax ma postać tabletek powlekanych. Lek Citabax jest lekiem przeciwdepresyjnym. Lek ten zwiększa w mózgu poziom serotoniny, neuroprzekaźnika mającego związek z powstawaniem depresji. Osoby chorujące na depresję mają w mózgu niższe stężenie serotoniny. Lek Citabax pomaga w zwiększeniu stężenia serotoniny w mózgu. Lek Citabax jest stosowany w leczeniu depresji i nawrotów depresji. Citabax łagodzi również napady lęku.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Citabax
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na cytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Jeśli pacjent przypuszcza, że jest uczulony, powinien skonsultować się z lekarzem.
- jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie pimozyd. Należy skontaktować się z lekarzem. - jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy...

Kiedy nie stosować leku Citabax
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na cytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Jeśli pacjent przypuszcza, że jest uczulony, powinien skonsultować się z lekarzem.
- jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie pimozyd. Należy skontaktować się z lekarzem. - jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy (MAO).
Do inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) należą takie leki jak fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid, tranylcypromina and moklobemid (stosowany w leczeniu depresji), selegilina (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona) i linezolid (antybiotyk). Nawet jeśli pacjent zakończył stosowanie któregokolwiek z poniższych inhibitorów MAO: fenalzyny, iproniazydu, izokarboksazydu, nialamidu lub tranylcyprominy należy zaczekać 2 tygodnie zanim zacznie przyjmować lek Citabax; po zakończeniu stosowania moklobemidu musi upłynąć 1 dzień. Po zakończeniu stosowania leku Citabax musi upłynąć 1 tydzień zanim zacznie się stosować jakiekolwiek inhibitory MAO.
- jeśli u pacjenta występują wrodzone zaburzenia rytmu serca lub wystąpił epizod zaburzeń rytmu serca (widoczny w obrazie EKG - badaniu oceniającym czynność serca).
- jeśli pacjent przyjmuje leki na zaburzenia rytmu serca lub które mogą mieć wpływ na rytm serca.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Citabax
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występują inne zaburzenia lub choroby. W szczególności należy poinformować lekarza o:
- zaburzeniach czynności wątroby;
- zaburzeniach czynności nerek;
- cukrzycy (konieczne może być dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych);
- padaczce lub występowaniu drgawek;
- zaburzeniach krwawienia lub krwawieniu z żołądka lub jelit;
- występujących epizodach manii lub zaburzeniach lękowych z napadami lęku;
- zmniejszonym stężeniu sodu we krwi;
- leczeniu elektrowstrząsami;
- chorobach oczu, takich jak niektóre typy jaskry;
- zaburzeniach serca lub jeśli niedawno wystąpił zawał (atak) serca;
- spowolnionej spoczynkowej czynności serca i (lub) stwierdzonych niedoborach soli na skutek utrzymującej się biegunki i wymiotów lub przyjmowania diuretyków (leków odwadniających);
- szybkim lub nieregularnym biciu serca, omdleniach, zapaści lub zawrotach głowy przy wstawaniu, które mogą wskazywać na zaburzenia rytmu serca.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Należy pamiętać, że niektóre z tych działań mogą być również objawami choroby i ustąpią wraz z poprawą samopoczucia.

Poważne działania niepożądane
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania leku Citabax i powiadomić lekarza prowadzącego:
- trudności w oddychaniu
- obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła powodujący trudności w ...

Należy pamiętać, że niektóre z tych działań mogą być również objawami choroby i ustąpią wraz z poprawą samopoczucia.

Poważne działania niepożądane
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania leku Citabax i powiadomić lekarza prowadzącego:
- trudności w oddychaniu
- obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła powodujący trudności w połykaniu lub w oddychaniu. - silny świąd skóry (z wypukłymi grudkami na skórze).

- szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenia, które mogą być objawami zaburzeń rytmu serca zagrażającym życiu (znanym jako torsades de pointes).

W razie pojawienia się któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast powiadomić lekarza, ponieważ konieczne może być zmniejszenie dawki lub odstawienie leku:
- wystąpienie drgawek (po raz pierwszy w życiu) lub zwiększenie ich częstości.
- zmiany zachowania, polegające na zbytnim podnieceniu lub nadmiernie dobrym samopoczuciu.
- wystąpienie wysokiej gorączki, pobudzenia, splątania, drżenia lub nagłych skurczów mięśni.
Objawy te mogą być oznaką rzadkiego stanu zwanego zespołem serotoninowym.
- zmęczeniu, dezorientacji i drżeniu mięśni, które mogą wynikać ze zmniejszonego stężenia sodu we krwi.

Jeżeli u pacjenta wystąpią myśli samobójcze lub myśli dotyczące samookaleczenia, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Poniższe działania niepożądane mają często łagodne nasilenie i zazwyczaj ustępują po kilku dniach leczenia.
Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów) mogą obejmować:
- senność,
- trudność w zasypianiu,
- nasilone pocenie się,
- suchość w jamie ustnej (zwiększa zagrożenie próchnicą, dlatego należy myć zęby częściej niż zazwyczaj),
- nudności.

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów) mogą obejmować: - zmniejszenie apetytu,
- pobudzenie,
- zmniejszenie popędu płciowego,
- lęk,
- nerwowość,
- stan splątania,
- niezwykłe sny,
- drżenia,
- uczucie mrowienia lub drętwienia dłoni lub stóp,
- dzwonienie w uszach (szumy uszne),
- ziewanie,
- biegunka,
- wymioty,
- zaparcia,
- świąd,
- ból mięśni i stawów,
- u mężczyzn - problemy z wytryskiem i wzwodem,
- zahamowanie orgazmu u kobiet,
- uczucie zmęczenia,
- uczucie kłucia pod skórą,
- zmniejszenie masy ciała.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów) mogą obejmować:
- łatwe powstawanie siniaków,
- zwiększenie apetytu,
- agresja,
- obniżona emocjonalność, obojętność,
- omamy,
- mania,
- omdlenia,
- rozszerzenie źrenic,
- przyspieszenie akcji serca,
- zwolnienie akcji serca,
- pokrzywka,
- wypadanie włosów,
- wysypka,
- nadwrażliwość na światło,
- problemy z oddawaniem moczu,
- krwawienie z pochwy,
- obrzęk rąk lub nóg,
- zwiększenie masy ciała.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 1000 pacjentów) mogą obejmować:
- drgawki,
- mimowolne ruchy,
- zaburzenia smaku,
- krwawienia,
- zapalenie wątroby.

Niektórzy pacjenci informowali o (częstość nieznana):
- myślach dotyczących samookaleczenia i myślach samobójczych,
- zmniejszeniu liczby płytek krwi, powodującym wzrost ryzyka krwawień i powstawania krwawych wybroczyn na skórze,
- wysypce (z nadwrażliwością),
- nieprawidłowo niskim stężeniu potasu we krwi (hipokaliemii), mogącym powodować osłabienie mięśni, drżenie mięśni lub nieprawidłowy rytm serca,
- napadach paniki,
- zgrzytaniu zębami,
- niepokoju,
- nietypowych ruchach lub sztywności mięśni (akatyzji),
- niskim ciśnieniu krwi,
- krwawieniu z nosa,
- krwawieniach, w tym wybroczynach w skórze i błonach śluzowych,
- nagle występującym obrzęku skóry lub błon śluzowych,
- bolesnym wzwodzie prącia,
- mlekotoku u mężczyzn lub u kobiet, które nie karmią piersią,
- nieprawidłowych wynikach prób czynnościowych wątroby,

U pacjentów przyjmujących leki z tej grupy obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia złamań kości.

W bardzo rzadkich przypadkach leki z grupy SSRI mogą zwiększać ryzyko krwawień, w tym krwawienia z żołądka lub jelit. Należy powiadomić lekarza o wystąpieniu wymiotów z krwią, czarnych stolców lub stolców z krwią.

Należy również powiadomić lekarza o utrzymywaniu się innych objawów związanych z depresją. Mogą one obejmować omamy, lęk, manię lub splątanie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość