Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Carvetrend tabletki 25 mg

Znajdź informacje na temat leku

Carvetrend tabletki 25 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Dławica piersiowa › Nadciśnienie pierwotne › Niewydolność serca

0.0
Carvetrend tabletki 25 mg
Postać leku: tabletki    
Substancja czynna: Carvedilolum    
Lek dostępny na receptę

Lek Carvetrend postać tabletek. Lek ten rozszerza i luzuje naczynia krwionośne, zmniejszając w ten sposób opory przepływu krwi w naczyniach, co z kolei wpływa na obniżenie ciśnienia krwi. Lek ten poprawia również ukrwienie mięśnia sercowego.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Carvetrend:
- Jeżeli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na karwedylol lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku Carvetrend;
- Jeśli u pacjenta występuje niedrożność dróg oddechowych;
- Jeśli u pacjenta występuje niewyrównana niewydolność serca;
- Jeśli u pacjenta wystąpił w przeszłości skurcz oskrzeli lub astma oskrzelowa;
- Jeśli u pacjenta występuje choroba płuc pol...

Kiedy nie stosować leku Carvetrend:
- Jeżeli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na karwedylol lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku Carvetrend;
- Jeśli u pacjenta występuje niedrożność dróg oddechowych;
- Jeśli u pacjenta występuje niewyrównana niewydolność serca;
- Jeśli u pacjenta wystąpił w przeszłości skurcz oskrzeli lub astma oskrzelowa;
- Jeśli u pacjenta występuje choroba płuc polegająca na ograniczeniu przepływu powietrza przez drogi oddechowe (obturacyjna choroba płuc);
- Jeśli u pacjenta występują klinicznie istotne zaburzenia czynności wątroby;
- Jeśli u pacjenta występuje nasilone zatrzymanie płynów z dużymi obrzękami zastoinowymi wymagające zastosowania specjalnych leków (dożylnych leków inotropowych);
- Jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia (chyba, że pacjent ma na stałe założony stymulator serca);
- Jeśli u pacjenta występuje bardzo wolne bicie serca (poniżej 50 uderzeń na minutę);
- Jeśli u pacjenta występuje wstrząs pochodzenia sercowego;
- Jeśli u pacjenta występuje zespół chorego węzła zatokowego, w tym blok zatokowo-przedsionkowy;
- Jeśli u pacjenta występuje bardzo niskie ciśnienie krwi (ciśnienie skurczowe < 85 mm Hg);
- Jeśli u pacjenta występuje kwasica metaboliczna;
- Jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny nadnerczy.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądaneDziałania niepożądane podano poniżej z uwzględnieniem poszczególnych układów i narządów z następującą częstością:
bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów); często (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów); niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów); rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1000 ...Działania niepożądane podano poniżej z uwzględnieniem poszczególnych układów i narządów z następującą częstością:
bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów); często (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów); niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów); rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów); bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki); nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
Ryzyko wystąpienia większości działań niepożądanych związanych z karwedylolem jest podobne we wszystkich wskazaniach. Wyjątki opisane są w podrozdziale "Opis wybranych działań niepożądanych".

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze
Często: Zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenia układu moczowego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Często: niedokrwistość
Rzadko: małopłytkowość (za mała liczba płytek krwi)
Bardzo rzadko: leukopenia (za mała liczba białych krwinek)

Zaburzenia układu immunologicznego
Bardzo rzadko: nadwrażliwość (reakcja alergiczna)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Często: zwiększenie masy ciała, hipercholesterolemia, pogorszenie kontroli stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia, hipoglikemia) u pacjentów ze stwierdzoną cukrzycą

Zaburzenia psychiczne
Często: depresja, obniżenie nastroju
Niezbyt często: zaburzenia snu

Zaburzenia układu nerwowego
Bardzo często: zawroty głowy, ból głowy
Niezbyt często: stan przedomdleniowy, omdlenie, uczucie mrowienia, drętwienia (parastezje)

Zaburzenia oka
Często: zaburzenia widzenia, zmniejszone wydzielanie łez (suchość oka), podrażnienie oka

Zaburzenia serca
Bardzo często: niewydolność serca
Często: bradykardia, obrzęk, zwiększenie objętości krwi krążącej, nadmiar płynów
Niezbyt często: blok przedsionkowo-komorowy, dławica piersiowa

Zaburzenia naczyniowe
Bardzo często: Niedociśnienie tętnicze
Często: obniżenie ciśnienia tętniczego podczas gwałtownego wstawania (niedociśnienie ortostatyczne), zaburzenia krążenia obwodowego (zimne kończyny, choroby naczyń obwodowych, nasilenie chromania przestankowego i zespół Raynaud'a)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Często: duszność, obrzęk płuc, astma u predysponowanych pacjentów
Rzadko: niedrożność nosa

Zaburzenia żołądka i jelit
Często: nudności, biegunka, wymioty, niestrawność, bóle brzucha
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Bardzo rzadko: zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT), aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) oraz gammaglutamylotransferazy (GGT)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często: reakcje skórne (np. wysypka alergiczna, zapalenie skóry, pokrzywka, świąd, zmiany skóry łuszczycowe i o typie liszaja płaskiego), łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Często: ból kończyn

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Często: niewydolność nerek i zaburzenia czynności nerek u pacjentów z uogólnioną chorobą naczyń i (lub) w przebiegu niewydolności nerek, zaburzenia w oddawaniu moczu
Bardzo rzadko: nietrzymanie moczu u kobiet

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Niezbyt często: impotencja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Bardzo często: osłabienie (zmęczenie)
Często: ból

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość