Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Betafact 1000 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m./fiolkę

Znajdź informacje na temat leku

Betafact 1000 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m./fiolkę pokaż opinie (0)

Wskazania: › Krawawienia › Krwotoki

0.0
Betafact 1000 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m./fiolkę
Postać leku: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań    
Substancja czynna: Factor IX coagulationis humanus    
Lek dostępny na receptę

Lek Betafact 1000 IU składa się z proszku i rozpuszczalnika. Roztwór służy do podawania dożylnego w postaci wstrzykiwań lub infuzji. Betafact 1000 IU zawiera ludzki czynnik krzepnięcia krwi. Lek ten stsouje się w profilaktyce i leczeniu krwawień spowodowanych hemofilią. Lek Betafact 1000 IU uzupełnia brak czynnika krzepnięcia we krwi, w celu uniknięcia lub zatrzymania krwotoków i krwawień.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku BETAFACT 1000 IU:
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (czynnik IX) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na heparynę lub jej pochodne;
- jeśli u pacjenta w przeszłości, po podaniu leku zawierającego heparynę, wystąpił spadek liczby płytek krwi;
- jeśli lekarz stwierdził u pacjenta aler...

Kiedy nie stosować leku BETAFACT 1000 IU:
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (czynnik IX) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na heparynę lub jej pochodne;
- jeśli u pacjenta w przeszłości, po podaniu leku zawierającego heparynę, wystąpił spadek liczby płytek krwi;
- jeśli lekarz stwierdził u pacjenta alergię na heparynę, przed rozpoczęciem stosowania leku należy się z nim skontaktować.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

U pacjentów otrzymujących produkty zawierające ludzki czynnik krzepnięcia IX obserwowano, z różną częstością, nadwrażliwośćl ub reakcje alergiczne (ogólnoustrojowe lub miejscowe), takie jak:
- obrzęk (obrzęk naczynioruchowy),
- uczucie pieczenia i mrowienia w miejscu podania,
- dreszcze,
- zaczerwienienie,
- uogólnione lub zlokalizowane wysypki skórne (uogólniona pokrzywka, swędzenie),
- ból głow...

U pacjentów otrzymujących produkty zawierające ludzki czynnik krzepnięcia IX obserwowano, z różną częstością, nadwrażliwośćl ub reakcje alergiczne (ogólnoustrojowe lub miejscowe), takie jak:
- obrzęk (obrzęk naczynioruchowy),
- uczucie pieczenia i mrowienia w miejscu podania,
- dreszcze,
- zaczerwienienie,
- uogólnione lub zlokalizowane wysypki skórne (uogólniona pokrzywka, swędzenie),
- ból głowy,
- obniżenie ciśnienia krwi (spadek ciśnienia tętniczego),
- wyczerpanie (ospałość),
- nudności, wymioty,
- niepokój,
- przyspieszona akcja serca (tachykardia),
- uczucie ucisku w klatce piersiowej,
- mrowienie,
- świszczący oddech (podobny do występującego przy astmie).
W niektórych przypadkach objawy te ulegały progresji do ciężkiej reakcji anafilaktycznej. W niektórych przypadkach reakcje alergiczne występowały w bezpośrednim związku czasowym z pojawieniem się inhibitorów czynnika IX. Opisywano przypadki zaburzenia czynności nerek (zespół nerczycowy) u osób, u których obecne były inhibitory czynnika IX.
W rzadkich przypadkach obserwowano podwyższoną temperaturę ciała.
U pacjentów z hemofiliąB mogą pojawić się przeciwciała (inhibitory) specyficzne względem czynnika IX. Nie wykryto obecności inhibitorów podczas prób klinicznych dotyczących produktu BETAFACT 1000 IU u 11 uprzednio nieleczonych pacjentów.
Tworzenie skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych powodujących:
- zawał mięśnia sercowego,
- zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (liczne skrzepy we krwi obwodowej),
- zatorowość płucną (skrzepy w naczyniach zasilających płuca),
- zakrzepicę żylną (skrzepy w żyłach).
może być związane ze stosowaniem produktów zawierających czynnik IX o niskiej czystości.
Stosowanie wysoko oczyszczonego ludzkiego czynnika krzepnięcia IX, takiego jak w leku BETAFACT 1000 IU, rzadko jest związane z występowaniem opisanych objawów.
Lek BETAFACT 1000 IU zawiera heparynę i może powodować reakcje alergiczne i spadek liczby komórek krwi, co może wpływać na proces krzepnięcia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość