Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Beriplex P/N 500 proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m./ml

Znajdź informacje na temat leku

Beriplex P/N 500 proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m./ml pokaż opinie (0)

Wskazania: › Krawawienia › Krwotoki

0.0
Beriplex P/N 500 proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m./ml
Postać leku: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań    
Substancja czynna: Prothrombinum multiplex humanum    
Lek dostępny na receptę

Lek Beriplex P/N 500 składa się z proszku i rozpuszczalnika. Roztwór służy do podawania dożylnego w postaci wstrzykiwań lub infuzji. Lek ten jest przeznaczony do stosowania w lecznictwie zamkniętym (w szpitalach). Beriplex P/N 500 zawiera ludzki czynnik krzepnięcia krwi. Lek ten stsouje się w profilaktyce i leczeniu krwawień spowodowanych hemofilią. Lek Beriplex P/N 500 uzupełnia brak czynnika krzepnięcia we krwi, w celu uniknięcia lub zatrzymania krwotoków i krwawień.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Nie stosować leku Beriplex P/N 500 gdy:
- występuje nadwrażliwość (alergia) na którąkolwiek substancję czynnąlub na inne składniki leku Beriplex P/N 500.
- występują ciężkie zaburzenia procesu krzepnięcia (koagulacji), np.
* istnieje wysokie ryzyko tworzenia się skrzepu (zakrzepica, rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe), ucisk w klatce piersiowej (choroba wieńcowa), przebyty w ostatnim czasie atak...

Nie stosować leku Beriplex P/N 500 gdy:
- występuje nadwrażliwość (alergia) na którąkolwiek substancję czynnąlub na inne składniki leku Beriplex P/N 500.
- występują ciężkie zaburzenia procesu krzepnięcia (koagulacji), np.
* istnieje wysokie ryzyko tworzenia się skrzepu (zakrzepica, rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe), ucisk w klatce piersiowej (choroba wieńcowa), przebyty w ostatnim czasie atak serca (zawał mięśnia sercowego).
* w przypadku występowania reakcji alergicznej na heparynę, powodującej obniżenie liczby płytek krwi (małopłytkowość zależna od heparyny typu II, HAT typ II).

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
- w przypadku pojawienia się jakichkolwiek działań niepożądanych, lub
- w przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce
Następujące działania niepożądane były obserwowane bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10,000pacjentów):
- Nagłe reakcje alergiczne (takie jak wysypka skórna, pieczenie i kłucie w miejscu wstrz...

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
- w przypadku pojawienia się jakichkolwiek działań niepożądanych, lub
- w przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce
Następujące działania niepożądane były obserwowane bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10,000pacjentów):
- Nagłe reakcje alergiczne (takie jak wysypka skórna, pieczenie i kłucie w miejscu wstrzyknięcia, dreszcze, uczucie gorąca, wysypka skórna całego ciała, ból głowy, pokrzywka, spadek ciśnienia tętniczego krwi, uczucie zmęczenia, nudności, wymioty, niepokój, uczucie mrowienia, przyśpieszone bicie serca, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech).
- Wytworzenie przeciwciał przeciwko jednemu lub kilku czynników krzepnięcia
- Wzrost temperatury ciała
- Istnieje potencjalne ryzyko nasilenia procesu tworzenia się skrzepów w naczyniach krwionośnych u chorych z chorobami serca (zawał mięśnia sercowego w wywiadzie), chorobami wątroby, u chorych w okresie pooperacyjnym, noworodków oraz u pacjentów z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zakrzepicy (u pacjentów o zwiększonym ryzyku choroby zakrzepowo-zatorowej lub rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego).
- Zmniejszenie produkcji płytek krwi indukowane heparyną (małopłytkowość zależna od heparyny, HAT typ II). Heparyna, białko, którego efektem działania jest rozpuszczenie skrzepu krwi, jest składnikiem leku Beriplex P/N 500. Znaczne obniżenie liczby płytek krwi może być związane z:
* tworzeniem się skrzeplin w naczyniach żylnych kończyn dolnych,
* zwiększeniem tendencji do powstawania skrzeplin,
* w niektórych przypadkach z wysypką skórną w miejscu iniekcji,
* wybroczynami oraz
* pojawieniem się smolistego stolca.
W takich przypadkach działanie heparyny może być upośledzone (tolerancja heparyny). W przypadku wystąpienia tych objawów, należy natychmiast przerwać podawanie leku i skontaktować się z lekarzem. W przyszłości nie należy przyjmować leków zawierających heparynę.
Następujące działania niepożądane pojawiają się w pojedynczych przypadkach:
- Bardzo rzadko, zgłaszano wystąpienie specjalnej odmiany zapalenia nerek po leczeniu chorych, u których występowały inhibitory czynnika IX. W tej grupie pacjentów notowano reakcje alergiczne w przeszłości.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość