Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Beriate P 500 proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych 100 j.m/ml 500 j.m.

Znajdź informacje na temat leku

Beriate P 500 proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych 100 j.m/ml 500 j.m. pokaż opinie (0)

Wskazania: › Krawawienia › Krwotoki

0.0
Beriate P 500 proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych 100 j.m/ml 500 j.m.
Postać leku: proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych    
Substancja czynna: Factor VIII coagulationis humanus, Ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi    
Lek stosowany wyłącznie w leczeniu zamkniętym

Lek Beriate P 500 składa się z proszku i rozpuszczalnika. Roztwór służy do podawania dożylnego w postaci wstrzykiwań lub infuzji. Lek ten jest przeznaczony do stosowania w lecznictwie zamkniętym (w szpitalach). Beriate P 500 zawiera ludzki czynnik krzepnięcia krwi. Lek ten stsouje się w profilaktyce i leczeniu krwawień spowodowanych hemofilią. Lek Beriate P 500 uzupełnia brak czynnika krzepnięcia we krwi, w celu uniknięcia lub zatrzymania krwotoków i krwawień.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same. Lek stosowany wyłącznie w leczeniu zamkniętym.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Beriate P 500:
- jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na ludzki VIII czynnik krzepnięcia lub którykolwiek z pozostałych składników leku Beriate P 500.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane

W przypadku wystąpienia poniższych działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub pogotowiem ratunkowym:
Objawy obrzęku naczynioruchowego takie jak:
- obrzęk twarzy, języka lub krtani;
- trudności w połykaniu,
- pokrzywka, zaburzenia oddychania.
Powyższe działania niepożądane obserwowano bardzo rzadko, ale w niektórych przypadkach mogą one prowadzić do ciężkich reakcji a...

W przypadku wystąpienia poniższych działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub pogotowiem ratunkowym:
Objawy obrzęku naczynioruchowego takie jak:
- obrzęk twarzy, języka lub krtani;
- trudności w połykaniu,
- pokrzywka, zaburzenia oddychania.
Powyższe działania niepożądane obserwowano bardzo rzadko, ale w niektórych przypadkach mogą one prowadzić do ciężkich reakcji alergicznych. W takim przypadku należy skontaktować się z wyspecjalizowanym ośrodkiem leczenia hemofilii.
Inne działania niepożądane: Alergiczne (reakcje nadwrażliwości) wśród których mogą wystąpić:
- pieczenie i kłucie w miejscu wstrzyknięcia lub infuzji
- dreszcze, nagłe zaczerwienienie twarzy, uogólniona pokrzywka
- ból głowy
- spadek ciśnienia tętniczego, niepokój, przyspieszenie rytmu serca, ucisk w klatce piersiowej,świszczący oddech
- uczucie zmęczenia
- nudności i wymioty
- mrowienie
Powyższe działania niepożądane obserwowane są bardzo rzadko, ale czasami mogą przejśćw ciężką reakcjęalergiczną(anafilaksję) ze wstrząsem włącznie.
Bardzo rzadko obserwowano podwyższenie temperatury ciała.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość