Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Asertin 50 tabletki powlekane 50 mg

Znajdź informacje na temat leku

Asertin 50 tabletki powlekane 50 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Depresja › Fobie społeczne › Zaburzenia lękowe › Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne › Zespół stresu pourazowego (PTSD)

0.0
Asertin 50 tabletki powlekane 50 mg
Postać leku: tabletki powlekane    
Substancja czynna: Sertralinum    
Lek dostępny na receptę

Lek Asertin ma postać tabletek powlekanych. Lek ten stosuje się głównie w leczeniu depresji oraz zespołu lęku pourazowego czy zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Lek ten może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn, więc w czasie jego stosować należy unikać kierowania samochodami. Lek Asertin stosuje się w leczeniu depresji oraz zapobieganiu nawrotom depresji (u osób dorosłych), zespołu lęku społecznego (u osób dorosłych), zespołu lęku pourazowego (PTSD) (u osób dorosłych), lęku napadowego z towarzyszącą lub nie agorafobią, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (ZO-K) (u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży od 6 do 17 roku życia).

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku Asertin 50, Asertin 100
- jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość . Lekarz powinien powiedzieć pacjentowi, czy występował u niego zespół serotoninowy w przeszłości.
- Obniżone stężenie sodu we krwi, ponieważ może ono wystąpić w wyniku stosowania leku Asertin 50, Asertin 100. Należy również powiadomić lekarza o przyjmowaniu pewnych leków stosowanych w leczeniu nadciśnien...

Kiedy nie stosować leku Asertin 50, Asertin 100
- jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość . Lekarz powinien powiedzieć pacjentowi, czy występował u niego zespół serotoninowy w przeszłości.
- Obniżone stężenie sodu we krwi, ponieważ może ono wystąpić w wyniku stosowania leku Asertin 50, Asertin 100. Należy również powiadomić lekarza o przyjmowaniu pewnych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, ponieważ mogą one również zmieniać stężenie sodu we krwi.
- Osoby w podeszłym wieku; ryzyko zmniejszenia stężenia sodu we krwi bywa u nich większe.
- Choroba wątroby; lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku Asertin 50, Asertin 100.
- Cukrzyca; lek Asertin 50, Asertin 100 może wpływać na zmianę stężenia glukozy we krwi, dlatego może być konieczna zmiana dawkowania leków przeciwcukrzycowych.
- Padaczka lub napady drgawkowe w wywiadzie. W razie wystąpienia ataku .
- Zaburzenia krwotoczne lub stosowanie w przeszłości leków przeciwdziałających krzepnięciu krwi .
- Stosowana terapia elektrowstrząsowa.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądaneJeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym są nudności. Działania niepożądane zależą od przyjętej dawki i często przemijają w miarę kontynuowania leczenia.

Należy niezwłocznie zawiadomić lekarza:
Jeśli w trakcie przyjmowania le...Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym są nudności. Działania niepożądane zależą od przyjętej dawki i często przemijają w miarę kontynuowania leczenia.

Należy niezwłocznie zawiadomić lekarza:
Jeśli w trakcie przyjmowania leku Asertin 50, Asertin 100 wystąpi jakikolwiek objaw spośród tych, które wymieniono poniżej . Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi u dzieci i młodzieży były: bóle głowy, bezsenność, biegunka i nudności.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość