Strona główna Zdrowie Apteka Opinie o lekach Aprofen tabletki musujące 200 mg

Znajdź informacje na temat leku

Aprofen tabletki musujące 200 mg pokaż opinie (0)

Wskazania: › Ból głowy › Bóle menstruacyjne › Bóle mięśniowe, stawowe i kostne, › Bóle po urazach, › Bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie, › Bóle zębów, › Bolesne miesiączkowanie, › Choroba zwyrodnieniowa stawów › Gorączka › Migrena › Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów › Nerwobóle, › Reumatoidalne zapalenie stawów › Zapalenie ucha środkowego

0.0
Aprofen tabletki musujące 200 mg
Postać leku: tabletki musujące    
Substancja czynna: Ibuprofenum    
Lek dostępny bez recepty

Lek w postaci tabletek powlekanych, zawiera substancję czynną ibuprofen, która jest pochodną kwasu propionowego. Wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Stosowany doraźnie w bólach różnego pochodzenia, w tym bólach głowy, bolesnych miesiączkach i nerwobólach a także w stanach gorączkowych między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Jednakże, żeby uzyskać dobre wyniki leczenia, należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce. Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Jeśli objawy się nasilą lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwskazania

Kiedy nie stosować leku
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którykolwiek
z pozostałych składników leku.
- jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, objawiająca się astmą oskrzelową, zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką;
- jeśli u pacjenta występuje czynna lub w wywiadzie choroba wrzo...

Kiedy nie stosować leku
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którykolwiek
z pozostałych składników leku.
- jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, objawiająca się astmą oskrzelową, zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką;
- jeśli u pacjenta występuje czynna lub w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy z perforacją lub krwawieniem;
- jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży;
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca, wątroby, nerek;
- jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna;
- jeśli pacjent równocześnie stosuje inne NLPZ, w tym inhibitory COX-2.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek
- tak jak inne NLPZ ibuprofen może maskować objawy zakażenia i gorączki.
- jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenia czynności serca
w wywiadzie (opisywano zatrzymanie płynów i obrzęki związane z przyjmowaniem NLPZ) należy zachować szczególną ostrożność,
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność,
- jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej istnieje większe niebezpieczeństwo rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych,
- jeśli u pacjenta występuje zaburzona czynność nerek należy zachować szczególną ostrożność, gdyż istnieje ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności,
- jeśli u pacjenta występują choroby przewodu pokarmowego w wywiadzie, takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna, może wystąpić zaostrzenie choroby,
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia (np. hemofilia) ibuprofen może wydłużać czas krwawienia,
- jeśli u pacjenta występuje czynna lub przebyta astma oskrzelowa oraz choroby alergiczne ibuprofen zwiększa ryzyko skurczu oskrzeli,
- jeśli stosuje się u pacjentów w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zwiększa się.
- jeśli u pacjenta wystąpią zaburzenia widzenia (mroczki, zaburzenia widzenia barwnego) należy odstawić lek i skonsultować się z lekarzem okulistą.

Przed zastosowaniem leku należy zachować szczególną ostrożność ponieważ:
istnieje ryzyko krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą mieć skutek śmiertelny i które niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub mogą wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. Stosowanie ibuprofenu powinno być przerwane w przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie,
a w szczególności pacjenci w podeszłym wieku, powinni zostać poinformowani o konieczności zgłaszania lekarzowi wszystkich nietypowych objawów dotyczących przewodu pokarmowego, zwłaszcza krwawienia. Szczególnie istotne to jest w początkowym okresie leczenia. U takich pacjentów zaleca się stosowanie jak najmniejszej dawki produktu leczniczego.
Równoczesne przyjmowanie ibuprofenu oraz leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny, acenokumarolu), leków antyagregacyjnych (np. kwasu salicylowego), czy kortykosteroidów zwiększa ryzyko krwawień lub zaburzeń żołądka i jelit.
Należy zachować ostrożność w trakcie łącznego stosowania z cyklosporyną, metotreksatem, digoksyną, litem, probenecydem, kwasem walproinowym.
Jednoczesne spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego. Ibuprofen może powodować nagłe zmniejszenie stężenia glukozy we krwi.
może utrudniać zajście w ciąże. Jeżeli pacjentka planuje zajście z ciąże lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.
Przyjmowanie takich leków, jak może być związane
z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.
W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Długotrwałe, równoczesne stosowanie ibuprofenu i innych leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek, niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).
U osób stosujących leki z grupy NLPZ bardzo rzadko obserwowano ciężkie reakcje skórne (niektóre śmiertelne), takie jak: złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Największe ryzyko wystąpienia wyżej wymienionych reakcji występuje na początku leczenia ibuprofenem, najczęściej w pierwszym miesiącu przyjmowania leku. Po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki, uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej lub innych oznak nadwrażliwości należy przerwać przyjmowanie leku.

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy poinformować lekarza o wszelkich alergiach i nadwrażliwościach na różne substancje. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pokaż całość

Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały zestawione wg częstości ich występowania, zaczynając od najczęściej występujących, wg następującej konwencji: bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów), często (dotyczy mniej niż 10 na 100 pacjentów), niezbyt często (dotyczy mniej niż 10 na 1000 pacjentów), rzadko (dotyczy mniej niż 10 na 10 000 pacjentów), bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacje...

Działania niepożądane zostały zestawione wg częstości ich występowania, zaczynając od najczęściej występujących, wg następującej konwencji: bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów), często (dotyczy mniej niż 10 na 100 pacjentów), niezbyt często (dotyczy mniej niż 10 na 1000 pacjentów), rzadko (dotyczy mniej niż 10 na 10 000 pacjentów), bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Niezbyt często: niestrawność, ból i uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, zgaga, nudności, zawroty głowy, wysypka, pokrzywka, świąd.
Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, bóle głowy, obrzęki, świąd.
Bardzo rzadko: wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego, choroby Crohna, smołowate stolce, krwawe wymioty, zapalenie dwunastnicy, zapalenie przełyku, depresja, bezsenność, dezorientacja, zmienność nastroju, pobudzenie, senność, drażliwość i uczucie zmęczenia, drgawki, aseptyczne zapalenie opon mózgowych
z gorączką lub śpiączką, szumy uszne, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi (retencja sodu), zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania: zapalenie wątroby, trzustki, żółtaczka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, anemia (hemolityczna i aplastyczna), agranulocytoza (brak we krwi krwinek białych zwanych granulocytami), leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek), trombocytopenia bez lub
z plamicą (zmniejszenie liczby płytek krwi), pancytopenia (zmniejszenie liczby komórek krwi), rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielenie się naskórka (zespół Lyella), pokrzywka, rumień wielopostaciowy, łysienie, złuszczające zapalenie skóry, nadwrażliwość na światło, obrzęk twarzy, krtani, języka, duszność, tachykardia -zaburzenia rytmu serca, hipotensja -nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs, ostry wstrząs, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, niedociśnienie, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca związane ze stosowaniem leków z grupy NLPZ w dużych dawkach.
Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego (mogące doprowadzić do zgonu) i perforacja, szczególnie u osób
w podeszłym wieku.

Pierwsze objawy zaburzeń krwi i układu chłonnego: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie
(np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa).
Obserwowano przypadki wystąpienia objawów nadwrażliwości na ibuprofen: reakcji alergicznych, neutropenii, eozynofilii, zmniejszenia hematokrytu, utraty słuchu, zaburzeń widzenia.
U pacjentów z auto-immunologicznymi chorobami, takimi jak toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej, przyjmujących ibuprofen zaobserwowano pojedyncze przypadki objawów aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych: sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja.
W pojedynczych przypadkach wystąpiły ostre reakcje nadwrażliwości manifestujące się niedociśnieniem tętniczym.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.
Przyjmowanie takich leków może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pokaż całość

Opinie o Aprofen tabletki musujące 200 mg

Dodaj opinię

Sortuj według daty dodania | oceny

Nikt jeszcze nie dodał opinii dla tego leku

Podobne na:

Ból głowy › Apap Przeziębienie Fast tabletki musujące 500 mg + 300 mg › Ibupar tabletki powlekane 200 mg

Bóle menstruacyjne › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg

Bóle mięśniowe, stawowe i kostne, › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg

Bóle po urazach, › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg

Bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie, › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg

Bóle zębów, › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg

Bolesne miesiączkowanie, › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg

Choroba zwyrodnieniowa stawów › Naproxen Emo żel 100 mg/g › Ibuprofen-Pabi tabletki powlekane 200 mg

Gorączka › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg

Migrena › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg

Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów › Ibuprofen-Pabi tabletki powlekane 200 mg › Naproxen 250 Hasco tabletki 250 mg

Nerwobóle, › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg

Reumatoidalne zapalenie stawów › Ibuprofen-Pabi tabletki powlekane 200 mg › Naproxen 250 Hasco tabletki 250 mg

Zapalenie ucha środkowego › Ibupar tabletki powlekane 200 mg › Ibupar forte tabletki powlekane 400 mg